Fråga Byggtjänst | 29 aug

FRÅGA BYGGTJÄNST: Sommarlovsventilation och BBR som vägledning

FRÅGA: Kan kravet på grundventilation i en skolbyggnad på 0,35 l/m2/s hävdas?

FRÅGA BYGGTJÄNST: Sommarlovsventilation och BBR som vägledning
Mats Östlund är konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs.

SVAR: Att åberopa BBR och krav på luftflöden gäller vid uppförande av ny byggnad samt vid ändring, ombyggnad och tillbyggnad. Det blir alltså inte aktuellt gällande frågan som berör en befintlig byggnad. Här kan vid tillsyn enligt Miljöbalken, de allmänna råden om ventilation från Folkhälsomyndigheten tillämpas. Se FoHMFS 2014:18, allmänna råd om ventilation. Där sägs att:

  • I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga cirka 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning.

Observera då att det gäller där människor vistas mer än tillfälligt vilket innebär att rådet inte behöver vara uppfyllt under skollovet.

  • Här finns också allmänna råd om att ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor, exempelvis bygg- och inredningsmaterial.

Det senare skulle kunna beaktas exempelvis under ett lov.

BBR kan utgöra en god vägledning för byggnadens drift.

Utgångspunkt för de allmänna råden ovan är att den som driver en skola eller en förskola måste, enligt miljöbalken, bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad egenkontroll, för att förhindra att lokaler eller det man gör i verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Egenkontrollen ska vara dokumenterad och finnas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Fakta

Kom ihåg

  • Inte aktuellt att åberopa BBR då det rör en befintlig byggnad
  • De allmänna råden om ventilation från Folkhälsomyndigheten kan tillämpas
  • Beakta att reduktionen inte ger upphov till skador på byggnaden

Parametrar som egenkontrollen ska fånga upp kan vara ventilation, inomhustemperatur, fukt och mögel, radon, emissionsavgivning i material, textilier, utrustning och byggnadsmaterial samt brister i städningen.

Om man vill stänga av grundventilationen under skolors lov bör det beaktas att reduktionen inte ger upphov till skador på byggnaden – likt det BBR anger som krav när ny byggnad uppförs. Reduktion av luftflödet skulle kunna göras:

  • I flera steg
  • Steglöst
  • Som intermittent drift

Detta när ingen vistas i byggnaden.

Om en reduktion görs bör ett normalt luftflöde anordnas under så lång tid som krävs för att åstadkomma en omsättning av luftvolymen i rummet innan det åter används. Detta är en praxis där reduktionen exempelvis gjorts under natten eller efter en normalhelg. Skolans lovperioder kan variera men handlar det om längre reduktionstider som ett sommarlov bör uppstarten kanske vara längre.

Att då köra ventilationen med 0,35 l/m2/s en timme någon eller några gånger per dygn kanske kan vara en god strategi. Med en avstängd ventilation kan andra tryckförhållanden uppstå och här kan då observeras att föroreningar kan spridas från mer förorenade rum till mindre förorenade.

Att göra juridisk hänvisning till BBR och kravet på grundventilation 0,35 l/m2/s går således inte för den befintliga byggnaden. Däremot kan kraven i BBR utgöra en god vägledning för byggnadens drift.

Text: Mats Östlund, konsult på Svensk byggtjänst

Publicerad 29 augusti 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.