FRÅGA BYGGTJÄNST | 26 apr

FRÅGA BYGGTJÄNST: Skyddsrum SR 24 – vart tog den handboken vägen?

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade för någon månad sedan en ny utgåva av Skyddsrumsregler 2024 och som ersätter Skyddsrum 15. I dag hittar jag den inte längre, vad hände?

FRÅGA BYGGTJÄNST: Skyddsrum SR 24 – vart tog den handboken vägen?
Mats Östlund är konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs.

SVAR: Boken Skyddsrumsregler, eller Skyddsrum som den heter i dag, är en handbok till lagen och förordningen om skyddsrum. Den nya utgåvan SR 24 publicerades för ett tag sedan men status just nu är att myndigheten tillfälligt avpublicerat den i väntan på ytterligare beredning.

Jag passar här på att informera om att SR 24 är en handbok och att den inte utgör ett juridiskt dokument med föreskrifter. SR 24 är en handbok som riktar sig till den som enligt lagen om skyddsrum avser att planera, bygga, utrusta eller underhålla ett skyddsrum avsett för befolkningen. Den är ett rådgivande dokument med praktiska genomföranden som uppfyller lagstiftningen. Den är avsedd för samtliga skyddsrum som finns införda som byggda eller planerade i det nationella skyddsrumsregistret hos MSB.

SR 24 trädde i kraft den 1 januari 2024 och ersatte då MSB:s publikation Skyddsrum SR 15. Med det ska Skyddsrum SR 15 upphöra att gälla.

Fakta

Kom ihåg

  • MSB har avpublicerat Skyddsrum SR 24
  • SR 24 är en handbok och alltså inte ett juridiskt dokument med föreskrifter
  • Handboken är ett rådgivande dokument med praktiska genomföranden som uppfyller lagstiftningen

I SR 24 anges lösningar som uppfyller författningskraven. En hel del av dem refererar exempelvis till beräkningar, typlösningar och skyddsrumskomponenter. För installatören/vvs är särskilt avsnittet 7 Installation typlösningar värt att nämna.

En typlösning är en standardiserad teknisk lösning för hur en åtgärd i ett skyddsrum får utföras på ett godtaget sätt. Det finns 25 delar med olika typlösningar. Dessa revideras kontinuerligt. De 25 delarna med typlösningar innehåller flera detaljlösningar.

Exempelvis Typlösning T13 Ventilationsaggregat omfattar fem detaljlösningar, T13–101 till T13–105. Delen med exempelvis typlösningar kan vara lite svår att hitta på webbplatsen men följ länken här så kommer du dit.

För närvarande byggs inga nya skyddsrum i Sverige. Eventuell nyproduktion av skyddsrum utgår från bedömd hotbild och regeringens och riksdagens inriktning för skyddsrumsverksamheten.

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen kan utformas, till exempel ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd.

SR 24 riktar sig till den som avser att planera, bygga, utrusta eller underhålla ett skyddsrum avsett för befolkningen.

Skyddsrum får i fredstid användas för annat än skyddsrumsändamål. Om det görs ingrepp i byggnaden där skyddsrummet är, och detta inte görs korrekt, kan det medföra att skyddsrummet får sämre förmåga att skydda. Fastighetsägaren kan då drabbas av onödiga merkostnader när skyddsrummet ska återställas.

Vid planerade byggnadsåtgärder som direkt eller indirekt kan påverka skyddsrumsfunktionen ska MSB, enligt plan- och bygglagen, ges tillfälle att yttra sig vid tekniskt samråd. Samrådet ska uppmärksamma inblandade aktörer på att skyddsrumslagstiftningen måste beaktas vid byggprojekt.

Text: Mats Östlund, konsult på Svensk byggtjänst, expert inom energi och vvs.

Publicerad 26 april 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.