FRÅGA BYGGTJÄNST | 11 apr

FRÅGA BYGGTJÄNST: Ny regelstruktur ska styra krav i arbetsmiljön

I september beslutade Arbetsmiljöverket om 15 nya föreskrifter och allmänna råd. Vi kommer genom det att få helt ny struktur med så kallade AFS:ar som ska tillämpa Arbetsmiljölagen. Gäller de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket nu då de är beslutade och finns i fysisk form och som pdf-dokument? Mats Östlund berättar mer.

FRÅGA BYGGTJÄNST: Ny regelstruktur ska styra krav i arbetsmiljön
Mats Östlund är konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs.

SVAR: De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2025 och de ersätter då de 67 föreskrifter som gäller till och med 31 december i år.

I nuvarande 67 föreskrifter finns runt 2 300 paragrafer, och dessa slås nu ihop och sorteras ut i 15 mer omfattande föreskrifter. Den så kallade ”kravribban” ligger i stort kvar på den nivå som nu gäller.

Strukturen i de nya föreskrifterna är utifrån den arbetsmiljöroll som olika aktörer har. Det kan vara arbetsgivare, byggherre, projektör, byggarbetsmiljösamordnare, tillverkare, importör eller distributör av vissa produkter.

Man kan då dela in föreskrifterna efter arbetsmiljö­rollen:

 • Grundläggande regler (3): talar om vilka grundläggande skyldigheter som gäller för arbetsgivare eller motsvarande oavsett verksamhet och för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare
 • Övriga regler (6): gäller för olika verksamheter beroende på vilka arbeten och risker som finns där
 • Produktregler (6): innehåller krav på produkter

Det här nya förhållandet ska ge bättre överblick av hur föreskrifterna hänger ihop och det ökar tydligheten om vilka föreskrifter som gäller för vem. På Arbetsmiljöverkets webbplats (av.se) kan man se var de nuvarande 67 föreskrifterna finns i den nya strukturen. Dels finns en tabell som visar översiktligt var nuvarande regler är insorterade i den nya regelstrukturen, dels i myndighetens paragrafnyckel, om man vill se var en enskild paragraf i nuvarande föreskrift finns i den nya strukturen.

Den så kallade ’kravribban’ ligger i stort kvar på den nivå som nu gäller.

En av de nya föreskrifterna, ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter”, AFS 2023:3, syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser. Den riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Här finns nya regler och krav som förtydligar ansvar och uppgifter framför allt i tidiga skeden av byggprocessen.

Fakta

Kom ihåg:

 • Nya föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2025
 • De ersätter de 67 föreskrifter som gäller till och med 31 december i år
 • Strukturen i de nya föreskrifterna är utifrån aktörernas arbetsmiljöroll

Föreskriften består av tre avdelningar: Allmänna bestämmelser, Aktörernas ansvar och uppgifter i byggprojektet samt Gemensamma bestämmelser om hur risker förebyggs. Som projektör kan man särskilt notera avdelning två, Aktörernas ansvar och uppgifter i byggprojektet, och särskilt föreskrifter för projektörer om förebyggande vid bland annat planering och projektering.

Beslutet i september 2023 och den långa perioden till ikraftträdandet 1 januari 2025 är till för att alla som behöver ska kunna förbereda sig på den stora förändringen.

De främsta exemplen som vvs-aren kan fokusera på är:

 • AFS 2008:3 Maskiner
 • AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar
 • AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar
 • AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning
 • AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden

Text: Mats Östlund, konsult på Svensk byggtjänst, expert inom energi och vvs.

Publicerad 11 april 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.