FRÅGA BYGGTJÄNST | 7 feb

FRÅGA BYGGTJÄNST: Möjligheternas byggregler närmar sig med stormsteg

Om knappt ett år har den svenska bygg- och fastighetssektorn en ny ”byggnorm” på plats. 1 januari 2025 träder Möjligheternas byggregler i kraft. Vi får då föreskrifter som enbart är utformade som funktionskrav och utan så kallade allmänna råd, konstaterar Mats Östlund. Hur ska vi i branschen förhålla oss till det nya regelverket?

FRÅGA BYGGTJÄNST: Möjligheternas byggregler närmar sig med stormsteg
Mats Östlund är konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs.

SVAR: Boverket har ännu inte fattat formellt beslut om de nya byggreglerna. Detta bör göras i god tid före ikraftträdandet. Användandet av Boverkets byggregler, BBR, kommer att göras under några år till och då parallellt med Möjligheternas byggregler under en övergångsperiod.

Möjligheternas byggregler ersätter fullt ut BBR men under hela 2025, som utgör övergångsperiod, kan BBR tillämpas på byggprojekt. Rent hypotetiskt kan man säga att ett bygglov som registreras på nyårsafton 2025, kan innebära att nybygget projekteras och utförs efter BBR en bra bit in på 2026 och kanske ännu längre bort. Så släng inte BBR i pappersinsamlingen!

Det ska bli spännande att se vilket av regelverken byggherrarna väljer från 1 januari 2025.

Fakta

Kom ihåg

  • Möjligheternas byggregler ersätter BBR men under hela 2025 kan BBR tillämpas på byggprojekt
  • En gissning är att Boverkets remiss på energihushållningskrav skickas ut senare i år
  • Boverket har deklarerat att energihushållningskravens tidplan är frikopplad från övriga krav

Vi har under förra året i frågespalten svarat på en hel del frågor kring nya Möjligheternas byggregler och i skrivande stund är det en fråga som fortfarande är obesvarad. Den handlar om energihushållningskraven. Där väntar vi på remissen från Boverket, och där är orsaken till väntan att EU ska besluta om ett reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda, EPBD.

Ett bygglov som registreras på nyårsafton 2025 kan innebära att nybygget utförs efter BBR en bra bit in på 2026.

Nu ser vi dock ljuset i tunneln då Europeiska unionens råd och Europaparlamentet 7 december 2023 nådde en preliminär politisk överenskommelse om direktivet. Den kommer att läggas fram för EU-ländernas företrädare i rådet och för parlamentet för godkännande.

Direktivet måste sedan antas formellt av parlamentet och rådet innan det offentliggörs i EU:s officiella tidning och därmed kan träda i kraft. Därefter har medlemsländerna normalt 18–24 månader på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning.

En gissning blir då att Boverkets remiss på energihushållningskrav i Möjligheternas byggregler skickas ut lite senare i år. Om remisstid och hantering av slutlig utformning samt beslut hinns med till att hela regelpaketet träder i kraft 1 januari 2025 återstår att se. Tidigare har Boverket deklarerat att energihushållningskravens tidplan är frikopplad från de övriga kravens tidplan. Man talar här om minst sex månader.

Som nämnts har vi under förra året tagit upp frågor med svar kring Möjligheterna byggregler i allmänhet och ventilation, VA och säkerhet i synnerhet:

  • Bullerkrav Bostäder och lokaler

Vid uppförande av nya byggnader föreslår Boverket olika preciseringsnivåer för bostäder respektive för lokaler. För bostäder föreslås en högre preciseringsnivå än för lokaler. Den föreslagna preciseringsnivån för bostäder innebär att kvantitativa krav anges för ljudegenskaperna. För lokaler föreslås istället att föreskrifterna enbart ska innehålla kvalitativa krav.

Bullerföreskrifterna skiljer sig åt mot MBR:s övriga förslag till föreskrifter genom att de är mer detaljerade i sina skallkrav.

  • Vägledningar

En fråga som ofta ställs är om det kommer att finnas vägledningar från Boverket till de nya reglerna motsvarande de som idag finns i PBL kunskapsbanken då kopplat till BBR. Svaret på den frågan är ja.

Text: Mats Östlund, konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning

Publicerad 7 februari 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.