FRÅGA BYGGTJÄNST | 30 jan 2023

FRÅGA BYGGTJÄNST: Hur ser tidplanen ut för den nya regelmodellen?

FRÅGA: I höstas skrev vi om att efterträdaren till BBR – Möjligheternas byggregler – närmar sig. Vi berättade lite om energidelen och om att den är starkt beroende av när det så kallade energiprestandadirektivet (EPBD) ska beslutasHur ser det ut med tidplanen för den nya regelmodellen?

FRÅGA BYGGTJÄNST: Hur ser tidplanen ut för  den nya regelmodellen?
Mats Östlund är konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs.

SVAR: Boverket har meddelat att anpassningen av energihushållningsreglerna till den nya regelmodellen inom Möjligheternas byggregler frikopplas från den övergripande tidplanen för projektet och senareläggs minst sex månader. Anledningen är att förhandlingarna om omarbetningen av direktivet om byggnaders energiprestanda pågår inom EU, och de kan pågå i minst ett halvår till.

Detta innebär att det planerade ikraftträdandet för Möjligheternas byggregler fortfarande är 1 juli 2024, men att energireglerna i nuvarande utformning i BBR kommer att kvarstå och gälla tills det nya avsnittet om energi beslutas och träder i kraft. Genom att avvakta med och justera de nuvarande energireglerna undviks stora ändringar kort inpå varandra. Vi kan då rikta in oss på att en remiss kanske kan gå ut till hösten 2023 och att det nya Energihushållningskraven kommer ut en bit in på 2025.

Fakta

Mats Östlund

  • konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning.
  • Expert inom energi och vvs.
  • Mejla till mats.ostlund@byggtjanst.se eller ring 070-661 48 35.

Och så från Boverket till BBR.

Många undrar om äldre kravskrivningar i BBR. Här vill man jämföra ett tidigare funktionskrav eller allmänt råd med nu gällande. Direkt på Boverkets webbplats kan man söka på ”Äldre byggregler” och man hamnar då på den sida där dessa återfinns efter den tidsperiod då regelverket av äldre slag gällde. Här finns regelgenerationer från Babs 1947 till BBR 28. Där emellan finns SBN och Nybyggnadsregler. Gällande BBR finns alla versioner från BBR 1 från 1994 till BBR 28 från 2019.

Energireglerna i nuvarande utformning i BBR kommer att kvarstå och gälla tills det nya avsnittet om energi beslutas och träder i kraft.

Jag får också en hel del frågor kring tillämpningen av BBR vid ändring av byggnad. Var finns nybyggnadskraven och var finns ändringskraven?

I avsnitten 1 Inledning och 2 Allmänna regler finns ändringsregler inarbetade i avsnitten, men inte som ett sammanhållet block sist i respektive avsnitt. Det senare gäller ”teknikavsnitten” 3–9, där finns ändringsreglerna som separata sammanhållna block.

Främst avsnitten 6 Hygien, hälsa och miljö samt avsnitt 9 Energihushållning innehåller omfattande ändringsföreskrifter och allmänna råd som kan studeras särskilt. I några avsnitt hänvisas man till utförande enligt nybyggnadskraven. Detta gäller exempelvis ändringskrav på tappvatten- och avloppsvattensystem. För andra krav gäller annat förhållande.

Exempelvis ändringskrav i avsnitt 8 Säkerhet vid användning. Där anges att byggnader ska vid ändring uppfylla de krav på säkerhet vid användning som anges i avsnittets nybyggnadsdel 8:2 till 8:8. Kraven får tillgodoses på annat sätt än vad som anges där, om motsvarande säkerhetsnivå ändå uppnås. Avsteg får dock göras enligt kraven i detta avsnitt, 8:10, med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Avsteg får aldrig medföra en oacceptabel risk för människors hälsa.

Fakta

Kom ihåg

  • Den nya regelmodellen frikopplas från den övergripande tidplanen för projektet
  • Detta innebär att det planerade ikraftträdandet för Möjligheternas byggregler fortfarande är 1 juli 2024
  • Energireglerna i  BBR kommer att kvarstå och gälla tills det nya avsnittet om energi beslutas och träder i kraft

Text: Mats Östlund

 

Publicerad 30 januari 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.