Vattenkraft | 4 sep 2023

Återtar drift och underhåll

Fortum har beslutat att ta tillbaka den lokala drift- och underhållsorganisationen för vattenkraftverk och dammar i Sverige och Finland från och med juni nästa år.

Återtar drift och underhåll
Fortum tar tillbaka drift och underhåll av vattenkraft och dammar under nästa år. Foto: Fortum

– Vår bedömning är att det ger oss de bästa förutsättningarna för en utveckling av vår vattenkraftsverksamhet som är i linje med våra strategiska prioriteringar och jag ser fram emot att få hälsa våra nya kollegor välkommen till Fortum, säger Katarina Atteryd Eckerwall, chef för driften av Fortums vattenkraftsanläggningar.

I dagsläget ligger drift- och underhållsverksamheten utlagd på One Nordic Hydro i Sverige och Caverion i Finland. Personalen på respektive bolag, mellan 200 och 300 personer, väntas gå över till Fortum när avtalet med entreprenörerna upphör.

– Som en del av Fortums organisation ger det oss bättre möjligheter att ytterligare utveckla säkerhetskulturen och möjligheterna att ta fullt ägarskap liksom ett fördjupat engagemang för verksamhetens utveckling. Jag tror och hoppas att detta även kommer bidra till att öka Fortums attraktionskraft i det klimatomställningsarbete som hela samhället påbörjat, fortsätter Katarina Atteryd Eckerwall.

Fossilfri och flexibel vattenkraft har en stor betydelse för ett balanserat kraftsystem med en hög andel väderberoende sol- och vindkraft. 2022 utgjorde vattenkraften 44 procent av Fortums nordiska kraftproduktion och är ett av de utvecklingsområden som lyfts fram i Fortums nya strategi. Fortum har drygt 120 vattenkraft och runt 230 dammar i Sverige och Finland tillsammans.

Källa: Fortum

Publicerad 4 september 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.