Fortum lanserar Smart Värme

Fortum  ska testa ett system för smart värme i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Smart lagring av värme och flexibel värmekonsumtion kan bli ett viktigt bidrag för förverkligandet av det hållbara samhället. Hittills har energisystemet saknat möjlighet att lagra stora mängder energi när den finns, för att använda den när den behövs. Fjärrvärmen kan vara lösningen. Fortums nya initiativ, Smart Värme, ska utveckla möjligheten till att lagra olika typer av energi som värme. Detta kommer att leda till ett minskat behov av fossila bränslen, samtidigt som det blir möjligt att bygga mer förnyelsebar elproduktion både i stor, och liten skala.

Ett första steg är att öka möjligheten till värmelagring. När det finns överskott på produktion av förnybar energi i förhållande till efterfrågan så kan denna energi lagras som värme. I dagens energisystem måste el och värme produceras samtidigt som den konsumeras. Med smart värme kan man exempelvis omvandla ett överskott av el till värme. Värmen kan sedan användas under kalla dagar för att minska behovet av fossil spetskraft för både el och värme.

– Smart Värme bygger på beprövad teknik, men är ett helt nytt sätt att tänka. Det handlar om att på ett intelligent sätt länka ihop städernas fjärrvärmesystem med kunderna i fastigheterna, elsystem, avfallssystem, transportsystem. Det gör det möjligt för oss att skapa ett enhetligt hållbart energisystem. Systemet kommer att utvecklas och testas i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, säger Per Langer, VD Fortum Sverige

Fortum vill utveckla och demonstrera hur ett nytänkande kring energilagring för el, värme och kyla kan vara den avgörande pusselbiten som gör det möjligt att bygga mer förnybar energiproduktion. Det handlar både om mer el från sol och vind men även ett ännu bättre utnyttjande av våra kraftvärmeverk.

En minskad användning av fossila bränslen och en ökad andel förnybar energiproduktion är en förutsättning för det hållbara samhället. Samtidigt tjänar kunderna på ett effektivt energisystem som kan ge lägre kostnader och möjlighet till egen småskalig energiproduktion. Det är i Norra Djurgårdsstaden som Fortum utformar och testar hur energisystemen kan se ut i framtidens hållbara städer. Sedan oktober 2010 pågår dessutom en förstudie om hur ett smart elnät ska utformas för att stödja stadsdelens tuffa miljömål.

– Tillsammans med projektet kring smarta elnät som pågår för fullt kommer vi i att få goda möjligheter att testa ett sammanhållet system för energiförsörjningen vilket uppfyller de krav som kommer att ställas i framtiden. Smarta nät behövs för att skapa snabb flexibilitet i produktion och konsumtion, Smart Värme innebär att större konsumtions- och produktionstoppar kan minskas, avslutar Per Langer, VD Fortum Sverige.

Källa: Fortum

Publicerad 28 mars 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.