Passivsjukhus | 15 sep 2020

Första passivsjukhuset trycktestat

Första passivsjukhuset trycktestat
Trycktest pågår. Inne i passivsjukhuset vid Klinikum Frankfurt Höchst i Tyskland inspekterade man mer än 2 000 rum på åtta våningar – och att 1 000 fönster var stängda – inför det lyckade trycktestet.

Fysikern Oliver Kah från tyska Passivhusinstitutet var på plats då världens första passivsjukhus – en nybyggnad vid Klinikum Frankfurt Höchst i Tyskland – trycktestades. Sjukhusdelen i Frankfurt, som alltså byggs som passivhus, är nu ett steg närmare certifiering. Byggnaden har en enastående lufttäthet, menar Oliver Kah.

Trycktestet för Klinikum Frankfurt Höchst gav utmärkta resultat, vilket inte bara är bra för byggnadens energibalans utan också hjälper till att förhindra strukturella skador på lång sikt, konstaterar Oliver Kah.

Oliver Kah är fysiker på tyska Passivhusinstitutet i Darmstadt i Tyskland.

Det nya passivsjukhuset på åtta våningar sträcker sig över 78 000 kvadratmeter golvyta. Brutto. Över 1 000 fönster stängdes inför lufttäthetsprovet och spjäll på mer än 50 enheter anslutna till ventilations- och luftkonditioneringssystemet kontrollerades. Andra tekniska system testades också, inklusive många hissar vars motoriserade spjäll öppnas mot utsidan vid brand.

– Inspektionen av de mer än 2 000 rummen var en utmaning för det företag som kontrakterats. Men eftersom allt var väl förberett, kunde testet för hela nybyggnaden slutföras på en dag, konstaterar Oliver Kah.

Den nya sjukhusbyggnaden, planerad för 664 bäddar, tio operationssalar och en hybridoperationssal, ska vara färdig under 2021. Kostnaderna uppskattas till cirka 263 miljoner euro. Förbundsstaten Hessen investerar cirka 55 miljoner euro i den energieffektiva nybyggnaden, medan staden Frankfurt bidrar med cirka 208 miljoner euro. Två befintliga byggnader från 1960-talet ska rivas då passivsjukhuset tagits i drift. Två ytterligare byggprojekt planeras på sjukhusområdet.

Sjukhuset är hett efterlängtat i området och har nu kommit till slutskedet. Byggnadsställningarna har tagits bort, och den vita fasaden på nybyggnaden kan nu inspekteras lite närmare. Och får man tillfälle att titta in i byggnaden kan man konstatera att arbetet med inredningen pågår för fullt.

Certifieringen av sjukhuset utförs av Passivhusinstitutet. Trycktestet för att mäta byggnadens lufttäthet var en första del i den processen. Man använde differenstryck för att upptäcka eventuella läckor i byggnadshöljet som kan leda till okontrollerad värmeförlust.

Nybyggnaden vid Klinikum Frankfurt Höchst. Alla inblandade är nöjda med de lyckade resultaten av lufttäthetsprovet, vilket är viktigt för certifieringen av byggnaden.

– Trycktestet för Klinikum Frankfurt Höchst gav utmärkta resultat, vilket inte bara är bra för byggnadens energibalans utan också hjälper till att förhindra strukturella skador på lång sikt, konstaterar Oliver Kah.

Enligt mätresultaten uppnår byggnaden lufttäthetsvärde n50 på 0,13 h-1.

– Långt under passivhuskraven som tillåter ett n50-värde upp till 0,6 h-1, säger Oliver Kah.

En basstudie om implementeringen av passivhusstandarden på sjukhus genomfördes i förväg av Passivhusinstitutet på uppdrag av den tyska förbundsstaten Hessen. Oliver Kah och hans kolleger har alltså följt bygget av Klinikum Frankfurt Höchst sedan den inledande planeringsfasen. Genom att följa bygget på nära håll har man nu energi relevanta målvärden och kan därför ge rekommendationer för planering och drift av kommande passivsjukhus.

Text: Peter Olofsson Foto: Klinikum Frankfurt Höchst

Fakta

TRYCKTEST

Differenstrycktest
• Under ett trycktest tvingas luft in i eller sugs ut från byggnaden med en fläkt som är installerad i till exempel en dörr. En mätanordning jämför skillnaden i tryck på insidan och utsidan. Fläktens rotationshastighet justeras tills skillnaden är 50 Pascal mellan insidan och utsidan. Volymflödet som sedan mäts representerar byggnadens n50-värde i förhållande till byggnadsvolymen. Detta värde anger hur ofta byggnadens luftvolym byts på en timme vid ett differenstryck på 50 Pascal.

Passiva hus
• Med passivkonceptet reduceras den värmeförlust som vanligtvis sker genom väggar, tak och fönster. Detta genom termisk isolering, fönster med trippelglas, undvikande av köldbryggor, ett lufttätt byggnadshölje och ett ventilationssystem med värmeåtervinning.

Pionjärprojekt
• Det första passivhuset i världen byggdes i Darmstadt-Kranichstein i Tyskland för 28 år sedan av fyra privata husägare.

Klinikum Frankfurt Höchst
• Vid Klinikum Frankfurt-Höchst får över 116 000 patienter behandling varje år på 22 kliniker, institut och specialavdelningar.

Källa: Passivhusinstitutet

Publicerad 15 september 2020

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.