Första driftavtalet med kvalitetsfokus undertecknat

För första gången har en kommunal fastighetsdriftupphandling baserad på kvalitetskriteriet genomförts i Sverige. Det blir YIT som under avtalstiden kommer att sköta driften i majoriteten av Micasas fastigheter.

YIT har av Micasa Fastigheter tilldelats uppdraget avseende driftentreprenör för tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll. Entreprenaden omfattar drift av byggnader och installationer, felavhjälpande underhåll, beredskap dygnet runt samt vissa administrativa arbetsuppgifter. Det fasta arvodet uppgår till 30,5 miljoner kr per år. Avtalet omfattar inte planerat underhåll.

Det är sammanlagt 1 015 000 kvm BRA och 71 fastigheter av Micasa Fastigheters totala bestånd av ca 1 046 000 kvm BRA och 134 fastigheter som läggs ut på entreprenad. Avtalet träder i kraft 1 mars 2011 och gäller till 28 februari 2015 med möjlighet till förlängning i fyra år.
Upphandlingen fokuserade på organisation, kvalitet och arbetsformer i stället för pris.

– För fastighetsbranschen är det helt nytt att enbart använda kvalitetskriterier i en upphandling. Vi har tagit intryck av vårdsidan där denna typ av upphandlingar är vanligare. Nu ser vi med förväntan fram emot ett kreativ och proaktivt samarbete och en lösningsorienterad partner. Tanken är att driftekonomin ska förbättras när båda parter har fokus på samarbete och förbättringsarbete, säger Anders Nordstrand, VD, Micasa Fastigheter.

Micasa Fastigheter förstärker samtidigt de egna beställnings- och uppföljningsresurserna. En särskild uppföljnings- och kvalitetsgrupp kommer att inrättas.

– Vi inom Micasa Fastigheter ser uppdraget åt Micasa Fastigheter som en viktig del i vår satsning på driftentreprenader inom vården. De kunskaper som vi i tidigare uppdrag skaffat oss kring äldreboenden, med de speciella krav och behov som denna typ av verksamhet ställer på en driftentreprenör, kommer väl till användning i vårt nya uppdrag tillsammans med Micasa Fastigheter. Gemensamma värdegrunder och värderingar hoppas vi ska skapa förutsättningar för ett mångårigt samarbete där bägge parter utvecklas tillsammans, säger Fredrik Sederholm, VD, YIT Sverige AB.

Källa: YIT

Publicerad 23 december 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.