Försök med fjärrstyrning av värme

Lunds Energi och Öresundskraft vill fjärrstyra när privatkundernas värmepumpar och elpannor startar och stannar. Till att börja med ska tekniken testas i en pilotstudie.

– Mellan januari och mars gör vi en pilotstudie med tio kunder där vi ska verifiera den nya styrningsalgoritmen, säger Magnus Sjövik, marknadschef på Lunds Energikoncernen.
Målet är att därefter utöka testet till fler hushåll och göra en större fältstudie under nästa vinter. Kravet för att vara med i testet är att villorna har ett system för vattenburen elvärme och en viss styrning av innetemperaturen med hjälp av utomhus- och inomhusgivare.

Jämnare värme
Den nya fjärrstyrningen kommer att reglera när tillskottsvärme ska ges till husen och när värmen i stället ska lagras i ackumulatortankarna. Den smarta effektstyrningen, som styr värmepumpar och elpannor, ska anpassa uppvärmningen till familjens beteende. Förhoppningen är att det ska leda till en jämnare inomhustemperatur och därmed högre komfort och energibesparingar.
– Dessutom sparar det pengar, något som blir allt viktigare med de prisbilder vi ser för framtiden. Med ökad andel vindkraft kan det bli större prisskillnader och väldigt dyrt om det till exempel inte blåser och samtidigt är kallt, säger Magnus Sjövik.
– Preliminära beräkningar visar den smarta värmestyrningen skulle kunna hjälpa kunder med elpanna att spara runt 2 000 kronor per år, och kunder med värmepump cirka 2 500 kronor.

Pumparna styrdes
Algoritmen för effektstyrning har utvecklats av konsulten Stefan Lindskoug på Esselcon under ett projekt som Elforsk genomförde i Göteborg för två år sedan. Där fjärrkontrollerades kundernas vattenburna uppvärmningssystem av nätbolaget (Göteborg Energi) som minskade effektuttaget under perioder med höga priser.
Styrningen utnyttjade till exempel att värmepumpar är som effektivast när utomhustemperaturen är hög. Därför styrdes värmepumparna så att de gick på hög effekt under tidig eftermiddag och sedan på lägre effekt mellan klockan 17 och 19, när elpriset är högt. Regleringen av värmepumparna gick till så att deras utomhusgivare ”lurades”, med hjälp av en radiostyrd dosa, att tro att temperaturen var högre eller lägre än den verkliga. Som styrparameter användes elspotpriset. Den relativt enkla och billiga tekniken visade sig fungera lika bra som en mer avancerad styrutrustning.
– Den vanliga metod som används i dag och som bara styr utifrån utetemperaturen är  ineffektiv. Det finns ju så många fler parametrar, som vädret, tillskottsvärme inomhus, med mera, säger Stefan Lindskoug.
Utöver de tekniska framgångarna i Göteborg visade det sig också att de boende upplevde en behagligare inomhustemperatur. Detta eftersom värmesystemets effekt styrdes ner samtidigt som matlagning och annat satte igång. Vanligtvis leder det till övertemperaturer, som nu kunde undvikas.

Fler parametrar
Den nya teknik som ska testas av Lunds Energi och Öresundskraft tar hänsyn till ännu fler parametrar för att styra uppvärmningen. Till exempel timpriset på el, om man är hemma eller inte, tillskottsvärme från datorer och andra värmekällor, SMHI:s prognos för utetemperaturen och verkningsgraden på värmepumpen.
Stefan Lindskoug poängterar att den nya styrtekniken inte bara ger fördelar för de enskilda villakunderna, utan även för elbolagen. De betalar ibland stora summor för extra nätkapacitet, vilket de skulle slippa om de kunde trycka bort kunder vid belastningstoppar.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1 2011 sid 6-7

Publicerad 31 januari 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.