BYGGREGLER | 28 maj 2014

Förslag på skärpta energikrav

En generell skärpning på 10 procent för flerbostadshus och lokaler, men inte för småhus. Så kan Boverkets förslag till nya energikrav sammanfattas.

Energikraven i byggreglerna ses över och redan 1 januari 2015 ska de reviderade kraven träda i kraft. Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en svensk definition för nära-noll-energihus, ett arbete som är betydligt mer djupgående än den nu aktuella BBR-revisionen.

Boverket har nu presenterat sitt förslag till 2015 års energikrav. Bland nyheterna finns en fjärde klimatzon och att bostadshusen delas upp i två kategorier: småhus och flerbostadshus.

– För småhus blir det ingen generell skärpning, men däremot en tioprocentig skärpning i zon fyra, säger Sofia Lindén, projektledare på Boverket.

Zon fyra kommer att omfatta vad Boverket kallar ”de sydliga kustlänen”, det vill säga kusten från Göteborg och söderut. På ostkusten dras gränsen norr om Kalmar.

– Det är intressant att få med tillväxtområdena Malmö och Göteborg, säger Sofia Lindén.

Boverket fick i uppdrag av regeringen att skärpa energikraven och har därför letat efter sådana möjligheter. Att sänka 10 procent på lokaler och flerbostadshus visade sig försvarbart, värre är det med småhusen. Lönsamhetsberäkningarna visade på minus både fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt.

Remisstiden är i skrivande stund inte fastlagd, men ska preliminärt infalla under sommaren. Förslaget ska sedan presenteras för EU under tidig höst och träda i kraft 1 januari. Boverket har vänt sig till regeringen för att få ytterligare två månader på sig.

Ingar Lindholm

 

 

Publicerad 28 maj 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.