FORSKNING | 23 jan 2019

FORSKNING: Rätt ventilationsdon sparar mycket energi

Ulf Larsson, Högskolan i Gävle, konstaterar att rätt val av stratifierade ventilationssystem kan spara energi, jämfört med omblandad ventilation.

– Men det finns inte något ultimat system. Olika rum har olika förutsättningar och om man ändrar antalet personer, möblering och värmekällor blir utfallet ett annat, säger Ulf Larsson, som är chef för avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik vid Högskolan i Gävle och nu också nybliven teknologie doktor.

Vad är det du har studerat?
– Jag har undersökt olika ventilationslösningar, som används för att kyla kontor, för att se hur systemen påverkas av människor och datorer. Där är värmen en föroreningskälla och avsikten är att upprätthålla en god termisk miljö. Huvudsyftet med min avhandling var att analysera och jämföra olika tilluftsdon, baserat på stratifierad princip som är en typ av deplacerande ventilation. Till skillnad från omblandande ventilation ”flyter” då den undertempererade luften ned mot golvet, så att det blir temperaturskillnader i höjdled. Avsikten är att enbart vistelsezonen ska kylas. Genom att metoden inte är omblandande är den dock mer känslig för värmekällor.

Hur genomfördes studierna?
– Jag har gjort både numeriska och experimentella analyser, de senare i vårt laboratorium på Högskolan i Gävle. Det finns olika ventilationsdon som använder den stratifierade principen. Jag har tittat på impinging jet-ventilationsdon (IJSD) och väggbaserad confluent
jet-ventilationsdon (WCJSD). Dessa kan man säga är hybrider och ligger emellan ytterligheterna i omblandande och stratifierad ventilation. Det finns ganska mycket forskat på olika don, men inte just på IJSD och WCJSD, som börjar bli vanliga på marknaden.

Vad blev resultatet?
– Under rätt förutsättningar kan man spara mycket energi. Jämfört med omblandande ventilation kan det handla om 20–30 procent, förutom att man också får bättre ventilation. Men det finns inget system som kan användas överallt, så man måste ha en aning om hur lokalen ska användas för att välja ventilationslösning.

Behövs mer forskning?
– Vi tittade på sommarfallet, då det finns ett kylbehov. Det som skiljer confluent och impinging jets från exempelvis deplacerande don är att de också ska gå att värma med. Men det har skrivits lite om det, så det vore intressant att titta mer på. Dessutom skulle jag vilja gå vidare i mättekniken för att kunna utvärdera på rätt sätt.

Text: Maria Åslund

Publicerad 23 januari 2019

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.