Dricksvatten | 20 feb

Forskare ska prissätta vatten på nytt mer hållbart sätt

Forskare på Malmö universitet ska genom ett nytt forskningsprojekt ta fram ett prissättningssystem för vatten med avsikt att minska konsumtionen.

Forskare ska prissätta vatten på nytt mer hållbart sätt
Ett nytt forskningsprojekt på Malmö universitet ska ta fram ett nytt prissättningssystem för vatten med avsikt att minska konsumtionen. Foto: Johnér Bildbyrå

—Vi behöver minska vår användning av vatten, i alla fall av dricksvatten. I Sverige kan vi nog betala det dubbla men någonstans går gränsen, säger Per Hillbur, biträdande professor i miljövetenskap vid Malmö universitet.

I projektet ”Att sätta pris på vatten och hållbarhet” ska forskarna bland annat göra jämförelser med hur det fungerar i länder som Danmark och Holland. Vad är förklaringen till att Danmark, som har ett liknande försörjningssystem och organisation av VA-huvudmän, gör av med 40 liter vatten mindre per person och dygn? En av förklaringarna kan vara att det saknas motivation hos svenskarna att spara vatten med dagens prissättningssystem.

Per Hillbur är biträdande professor i miljövetenskap och docent i kulturgeografi vid Malmö universitet. Foto: Håkan Röjder

– Om vi plötsligt skulle få nöja oss med fem liter per person och dag, så skulle vi börja prioritera direkt, säger Per Hillbur.

En utmaning är att få upp frågorna på den politiska dagordningen. En andra utmaning är att utveckling av nya affärsmodeller kräver samverkan mellan olika aktörer inom samhällsbyggnadsområdet – framför allt mellan fastighetsägare och VA-huvudmän. En tredje utmaning handlar om hushållens behov och vattenanvändarnas beteende.

Priset på vatten skulle kanske behöva höjas tiofalt? Det är en balansgång

Vad skulle till exempel krävas för att komma ner till danskarnas förbrukning? Priset är förstås en viktig faktor. I dag har en regional VA-organisation som VA-Syd, som har fem skånska kommuner som medlemmar, bara mandat att ta betalt för att täcka nödvändiga kostnader. VA-Syd levererar dricksvatten till mer är en halv miljon människor och är politiskt styrt.

—Var och en av de ingående kommunerna har trots det gemensamma ägandet olika VA-taxor. Det handlar om politisk vilja om priset på vatten ska höjas, säger Per Hillbur.

Fakta

Deltagare i projektet

  • Projektet är finansierat av Sweden Water Research.
  • Projekttiden är 1,5 år.
  • Per Hillbur ingår i  projektet tillsammans med Anna Thomasson, docent i företagsekonomi vid Copenhagen Business School, och kollegor i VA-branschen.

Behovet att spara dricksvatten är en sak. Höjda priser motiveras också av ökat investeringsbehov i anläggningarna, något som bland annat krävs för att ställa om till en framtida ökad användning av dagvatten i stället för dricksvatten i exempelvis toaletter.

Tekniken finns, men affärsmodellen saknas, förklarar Per Hillbur. För att få till stånd en vattenförsörjning som är långsiktigt hållbar, behöver vi därför:

  • Skapa incitament för att gå från en linjär modell som bygger på att producera, konsumera och sedan släppa ut i naturen till en cirkulär modell som bygger mer på kretsloppstänkande.
  • Skapa en affärsmodell som bygger på att vatten är en ändlig resurs.

—Om man bara gör nödvändigt underhåll för att hålla priset nere kan det bli som med järnvägen: en föråldrad infrastruktur som leder till exempelvis inställda tåg. Priset på vatten skulle kanske behöva höjas tiofalt? Det är en balansgång, säger Per Hillbur.

Källa: Malmö universitet

Publicerad 20 februari 2024

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.