Forskar om innemiljö med hjälp av app

Mer verklighetsförankrad kunskap om vilken innemiljö människor vill ha kan på sikt spara mycket pengar. Det menar forskaren Marko Granroth på KTH, som under tre år ska studera data från en applikation i smarta telefoner hos kontorspersonal.

Både fysiska, psykiska och sociala faktorer spelar in när människor värderar sin innemiljö. Några nyckeltal som används i kontorsfastigheter i dag är ljud, ljus, luft och temperatur. Men även personlig stress, vilka aktiviteter man ägnar sig åt och vilka kläder som bärs påverka hur nöjd en hyresgäst blir med sin innemiljö.
Hur de olika faktorerna ska viktas mot varandra är något som forskaren Marko Granroth på KTH vill undersöka. Som underlag kommer han bland annat att ha enkätsvar som samlas in via en applikation (app) i smarta telefoner hos personalen i ett kontorshus i Stockholm.
– Det blir en interaktiv process med hyresgästerna som får större möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, och förhoppningsvis blir nöjdare, säger Marko Granroth.

Omröstning i mobilen
Appen kallas Green Fingerprint och har skapats av förvaltningsbolaget Humlegården tillsammans med företaget Flexolvit. I nuläget kan hyresgästerna följa sin klimatpåverkan (CO2) och resursanvändning (kWh/kvm, år). Men Marko Granroth vill utveckla appen för att även studera uppfattningar om till exempel ljud, ljus, luft och temperatur. Det kan bli möjligt att göra omröstningar i mobilen med mera.
I forskningen kommer Marko Granroth också att jämföra hyresgästernas svar med realtidsmätningar som görs i fastigheten av bland annat energianvändning och koldioxid.
– Genom hyresgästernas svar kan vi få bättre förståelse för vad som är rimliga värden för exempelvis innetemperatur. En serverhall mår bra vid 22 grader, men varför har vissa flyttgeneraler det kravet för kontorsmiljöer?

Många tycker att det är för kallt, säger Marko Granroth. Han vill studera om de antaganden om temperatur som görs vid fastighetsprojekt verkligen stämmer. Och är de ISO-standarder som finns rimliga? På sikt hoppas Marko Granroth att de nya kunskaperna kan leda till bättre hyreskontrakt som också sparar pengar och energi.
– Om hyresgästen är ett IT-bolag kanske medarbetarna kommer i shorts på sommaren, medan kollegorna på ett finansbolag har kostym. Det påverkar förstås vilken innetemperatur de vill ha. Om inneklimatet stämmer med hyresgästens förväntningar så stannar de troligen längre, och det blir färre vakanser och ombyggnationer.

Privata forskningsmedel
Marko Granroth ska följa utvecklingen i en av Humlegårdens fastigheter under tre år och hoppas sedan kunna komma med helt nya rekommendationer till branschen.
– När man projekterar nya hus i dag görs simuleringar av temperatur, luftflöde, ljus och ljud, men kopplingen till förvaltningen saknas. Att få bättre förståelse för det är viktigt för produktiviteten, säger Marko Granroth.
Han tillhör den skara av forskare som studerar människors upplevelser av inneklimat. Men han har inte sökt medel från Formas eller andra offentliga finansiärer.
– Det här projektet är helt privat finansierat, av Humlegården. Jag upplever att det är enklast att få pengar till min forskning från företag, säger Marko Granroth.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2013 sidan 31

 

Publicerad 21 mars 2013

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.