Vägledning | 26 feb

Folkhälsomyndigheten ger vägledning kring inomhusmiljö

Så många som en av fem svenskar har problem med hälsobesvär relaterat till inomhusmiljön, bland annat i sin bostad. Folkhälsomyndigheten har nu gett ut en ny vägledning som ska hjälpa kommunerna i arbetet med förebyggande tillsyn av bostäder.

Folkhälsomyndigheten ger vägledning kring inomhusmiljö
Folkhälsomyndigheten har publicerat en ny vägledning som hjälpa kommuner och fastighetsägare i sitt tillsynsarbete med inomhusmiljöer i bostäder. Foto: Shutterstock

Vägledningen beskriver en metodik för att arbeta med förebyggande tillsyn av inomhusmiljö i bostäder.

Genom att arbeta metodiskt med förebyggande bostadstillsyn bedömer Folkhälsomyndigheten att risken att missa boendemiljöer som innebär hälsorisker minskar. Förebyggande bostadstillsyn innefattar både tillsyn av fastighetsägares egenkontroll och tillsyn i enskildas bostäder som inte föregåtts av klagomål. Den förebyggande bostadstillsynen syftar till att identifiera flerbostadshus med systematiska brister i inomhusmiljön och bostäder som inte uppfyller kraven i miljöbalken, oberoende av om de som bor där kommer in med klagomål eller inte.

Förebyggande tillsyn innefattar både tillsyn av fastighetsägares egenkontroll och tillsyn av enskildas bostäder som inte föregåtts av klagomål.

Bara drygt hälften av landets kommuner utför bostadstillsyn i förebyggande syfte, och tanken med fokusområdet är att få igång en effektiv bostadstillsyn i alla Sveriges kommuner.

̶ Vi ser att många människor upplever hälsorelaterade besvär på grund av sin inomhusmiljö, särskilt i flerbostadshus, och problemen har inte minskat över tid. Det finns också socioekonomiska skillnader i hur vi bor, vilket skapar ojämlika förutsättningar till en god inomhusmiljö. Bostadstillsyn är därför viktigt i arbetet för en god och jämlik hälsa, säger utredaren Lina Boström.

Vägledningen tar också upp relevant lagstiftning om hälsoskydd och inomhusmiljöfaktorer såsom fukt och mikroorganismer, luftkvalitet och ventilation, temperatur inomhus och legionella.

Folkhälsomyndighetens vägledning om tillsyn av inomhusmiljön i bostäder är främst ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i tillsynsarbetet men kan med fördel även användas av fastighetsägare och andra intresserade. Vägledningen är framtagen för att tillämpas på alla bostäder som är hyresrätter eller bostadsrätter.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Publicerad 26 februari 2024

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.