Vattenrening | 20 jun 2023

Flytande våtmark – ny metod för rening av övergödda vattendrag

Flytande våtmarker är en relativt ny metod för vattenrening som har gett lovande resultat i samband med rening av övergödda vattendrag. Det visar ett projekt från SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond.

Flytande våtmark – ny metod för rening av övergödda vattendrag
Ett projekt från SBUF visar att det är möjligt att rena förorenat vatten från tungmetaller och klorid med flytande våtmarker, ett resultat som kommer ha stor betydelse för framtida planering av dagvattensystem. Illustration: SBUF

Målet var att ta fram en prototyp för flottar med förbättrad konstruktion och växtarter för ökad rening. I den första etappen av projektet identifierades lämpliga växter och hur dessa klarade att rena under olika förhållanden. Forskarna fann svenska växtarter som fungerade bra för att rena vatten från klorid (Cl) och tungmetallerna kadmium (Cd), koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn) i svenskt klimat.

I nästa fas undersöktes möjliga material för tillverkning av våtmarksflottar som testades i fält. Undersökningen utfördes på ovan nämnda växtarter i två växthusförsök där effekter av salt, temperatur och metallkoncentration i växten testades på vattenreningskapaciteten. Olika material testades i flottar och deras flytförmåga testades.

Resultaten visar att salt i vattnet minskar växternas rening av kadmium och bly. Låg temperatur ger mindre rening av samtliga undersökta tungmetaller än högre temperaturer. Effekterna varierar i grad beroende på art. Växterna tar upp föroreningarna kontinuerligt oavsett tidigare ackumulation. Det var tydligt att tungmetallupptaget ökar när omgivande tungmetallhalt i vattnet ökar. Om tungmetallhalten i det omgivande vattnet istället minskar släpps delar av tidigare upptagna tungmetaller ut. Det var också tydliga skillnader i upptagningsmönster mellan platser, arter och metaller. Växterna tog upp mest koppar från vattnet.

SBUF konstaterar att resultaten kommer ha stor betydelse för planering av nya dagvattenreningssystem inom samhällsbyggnad. De påtalar vidare att fortsatta studier för att undersöka långtidseffektiviteten på reningen och konstruktionens hållbarhet i fält, skördemetodik samt rening av andra typer av föroreningar som organiska föroreningar och närsalter bör göras .

 

Källa: SBUF

Publicerad 20 juni 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.