Grundvatten | 28 jul 2023

Fler föroreningar i grundvatten behöver övervakas

Fler föroreningar, bland annat olika typer av industrikemikalier och lösningsmedel, skulle behöva övervakas i svenskt grundvatten anser SGU.

Fler föroreningar i grundvatten behöver övervakas
Fler föroreningar i grundvatten behöver övervakas enligt SGU. Foto: Shutterstock

– Ytterligare ett stort antal organiska föroreningar har hittats på flera platser i Europa. Vi misstänker att vissa av ämnena kan ha stor spridning, men hur vanliga de är i Sveriges grundvatten vet vi inte eftersom vi sällan eller aldrig letat efter dem här. Vi behöver veta mer kring ämnenas förekomst och om de kan utgöra ett hot mot människors hälsa och mot miljön, säger Joel Häggqvist, statsgeolog på SGU.

SGU deltar i det europeiska samarbetet kring grundvatten där man löpande arbetar med gemensam datainsamling och analys för att identifiera nya föroreningar som förekommer i grundvatten och som kan utgöra en hälso- och miljörisk. Arbetet mynnar ut i två listor som uppdateras löpande, och där ett antal nya ämnen nu lagts till.

Vissa ämnen har aldrig analyserats i grundvatten vid miljöövervakning eller råvattenkontroll. Dessa ämnen borde undersökas genom screeninginsatser för att få en bild av spridningen i Sverige

De nya ämnen som lagts till på bevaknings- och kandidatlistorna är främst olika typer av industrikemikalier och lösningsmedel. På kandidatlistan finns nu ett flertal klorerade lösningsmedel och enklare aromatiska kolväten, som har bred användning ute i samhället. På bevakningslistan finns bland annat det uppmärksammade lösningsmedlet 1,4-dioxan, som är långlivat och lättlösligt och kan ge lever- och njurskador. På listan finns också trifluorättikssyra (TFA), ett mycket kort PFAS-ämne som är rörligt och långlivat, och hittats i stor omfattning i bland annat Danmark.

– Några av ämnena på kandidatlistan regleras redan i grundvatten- och dricksvattensammanhang i Sverige, men vissa ämnen på kandidatlistan och flera ämnen på bevakningslistan har aldrig analyserats i grundvatten vid miljöövervakning eller råvattenkontroll. Dessa ämnen borde undersökas genom screeninginsatser för att få en bild av spridningen i Sverige, säger Joel Häggqvist som deltagit i det EU-gemensamma arbetet med listorna.

En sammanställande rapport kring den senaste datainsamlingen och de nya bevaknings- och kandidatlistorna tas fram inom EU-arbetsgruppen under 2023, men finns ej publicerad ännu.

Källa: SGU

Publicerad 28 juli 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.