Fjärrvärmeverket i Aneby beställde Opcon Powerbox

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har idag fått en order på en ångdriven Opcon Powerbox för produktion av grön el. Därmed förvandlas det tidigare fjärrvärmeverket till ett kraftvärmeverk. Kund är POB Energi som driver fjärrvärmeverket i Aneby och som bl.a. fått Aneby Kommuns miljöpris 2009.

Fjärrvärmeverket i Aneby kommer med installationen av Opcon Powerbox komplettera sin produktion av värme på 21,8 GWh om året från en 5 MW panna med 3,2 GWh elproduktion, vilket motsvarar hushållsel för 500-600 hushåll. Samtidigt går de över till 100 procent förnyelsebar energi och har investerat i ytterligare en biobränslepanna som ersätter en tidigare mindre oljepanna för produktion av ytterligare 4,7 GWh värme om året, vilket innebär en total framtida produktion på 26,5 GWh värme och 3,2 GWh el.

– Med vår Opcon Powerbox-teknik skapar vi en lönsam affär för fjärrvärmeverk som trots färre drifttimmar än industrin och användning av primärenergi räknar hem affären på bara ett par år. Ändå är fjärrvärmeverken bara toppen på ett isberg där applikationsmöjligheterna i såväl processindustrin som i marina applikationer är många gånger större bara i Sverige, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

– Det här är samtidigt ett utmärkt exempel på att vår strategiska satsning inom bioenergi fungerar, där Opcon växt fram som en av de ledande aktörerna i Sverige. POB Energi är en kund med högt ställda krav och stora ambitioner inom energieffektivisering och miljö som redan tidigare investerat i våra rökgaskondenseringsanläggningar som ökar energieffektiviteten i anläggningen med över 20 procent beroende på bränslet. Nu hjälper vi de att producera grön el också, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

– Vi har goda erfarenheter av andra av Opcons produkter för energieffektivisering. Med Opcons nya teknik kan nu också mindre fjärrvärmeverk som vårt, på ett lönsamt sätt komplettera verksamheten med grön elproduktion och bidra till att begränsa Sveriges oljeberoende. Samtidigt har vi nu också bytt ut den lilla oljepannan vi hade till en flispanna så att vi kan producera 100 procent förnyelsebar värme och el. Sammantaget bygger vi ut mängden förnyelsebar energi med nästan 20 procent, säger, Lars-Åke Persson, vd och ägare till POB Energi.

Enligt officiell statistik från Svensk Fjärrvärme finns bara i Sverige 66 fjärrvärmenät med förbränningsanläggningar utan kraftvärme i storlek 21-80 GWh (totalt ca 2,35 TWh) och 40 fjärrvärmenät i intervallet 11-20 GWh (totalt ca 0,65 TWh) värme.

Installationen kommer att ske vid en 5 MW ångpanna där mättad ånga används för att driva anläggningen. Leverans sker under 2010.

Källa: Opcon

Publicerad 19 mars 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.