Resultat | 8 jan

Fjärrvärmestyrning med AI sparar Sisab miljoner

Sisabs 160 AI-skolor har sedan årsskiftet styrts smartare och på ett mer dynamiskt sätt än tidigare genom AI-systemet Solida. Syftet är att minska effektanvänd­ningen av fjärrvärme under kalla dagar för att inte belasta fjärrvärmenätet i onödan, effektivisera energi­användningen och minska kostnaderna.

Fjärrvärmestyrning med AI sparar Sisab miljoner
Erica Eriksson, driftsamordnare för energi på Sisab. Foto: Sisab

Det nya arbetssättet – som Energi & Miljö följt i ett flertal artiklar – påbörjades för ett år sedan. Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab) har kunnat minska fjärrvärme­kostnaderna för 2023 med 5,5 miljoner kronor genom att välja en egen vald effekt på 160 skolor och förskolor.

– Vi ger byggnaden en energibudget varje dygn, en storlek på hur mycket energi den får använda under 24 timmar. AI-systemet Solida kan prognosera behoven både utifrån energi och inomhusklimat 48 timmar framåt. Det gör att om det närmar sig kvällen och prognosen säger att morgondagen kommer att bli mycket kall med stort uppvärmningsbehov så kommer Solida att öka uppvärmningen redan under kvällen – så länge det finns utrymme kvar i energi­budgeten, berättar Erica Eriksson, som driftsamordnar energi på Sisab.

Södra Latins gymnasium, en av 160 AI-styrda fastigheter. Foto: Sisab

Hon fortsätter:

– Det gör att vi här och nu använder mer än det faktiska energibehovet, men leder till att vi inte går över den satta energibudgeten under den kalla morgondagen. Vi använder samma mängd energi, om inte mindre, men minskar höga effekttoppar då vi fördelar energianvändningen mer jämnt över dygnen.

Påverkas inomhusklimatet av AI-styrningen? Märker elever och personal någon skillnad?

– Nej, det är ytterligare en poäng med styrningen. Genom prognoserna kan vi öka effekten vid rätt tillfälle, till en lägre kostnad, för att verksamheten ska få ett bra inomhusklimat hela dagen, säger Erica Eriksson.

Hur ska Sisab utveckla den här metoden?

– Det är viktigt att det i energi­bolagens prismodeller finns incitament till att använda energin på ett effektivt sätt utifrån nätets förutsättningar för att skapa samarbete mellan användare och leverantör. Vilket är vad vi utnyttjar nu med styrningen.

Under 2024 är planen att använda samma metod och sätta ett effekttak på över 200 skolor vilket ska leda till en beräknad kostnadseffektivisering på över nio miljoner kronor, utan att det påverkar inomhusklimatet. Pengar som Sisab istället kan investera i sina drygt 600 skolfastigheter.

Publicerad 8 januari 2024

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.