Fjärrvärmenäten ska öppnas

Alla Sveriges fjärrvärmenät ska öppnas för andra aktörer än nätägarna. Det föreslår regeringens särskilde utredare, Peter Nygårds, i sitt betänkande som blev klart den sista april.

fjarrvarmefotoilw.jpg Näten bör öppnas för fler, enligt ett betänkande. Foto: Ingar Lindholm

Betänkandet ”Fjärrvärme i konkurrens” (SOU 2100:44) på nästan 500 sidor gör en grundlig genomgång av fjärrvärmens förutsättningar. Främst utreds möjligheterna till en fungerande marknad i Sverige, men rapporten upplyser även om hur det fungerar i andra länder som redan infört tredjepartstillträde, TPA. Regeringens särskilde utredare, Peter Nygårds, kommer fram till att samtliga svenska fjärrvärmenät bör öppnas för andra aktörer än nätägarna. Ett alternativt förslag (se Energi & Miljö 4/2011) var att införa TPA endast i storstadsregionerna. Utredaren föreslår också att det blir krav på åtskillnad av distribution, produktion och handel, samt att distributionen av fjärrvärme prisregleras.Blandade reaktioner För att samtidigt undvika onödiga merkostnader för fjärrvärmeföretagen föreslås att åtskillnadskravet börjar gälla först när en ny aktör vill ge sig in på en lokal marknad. Reaktionerna från fjärrvärmebranschens företrädare är blandade. Energibolaget Eon välkomnar förslaget om ett generellt införande av TPA. – För oss är detta en principiellt viktig fråga. Vi tror på konkurrens, säger Karin Jarl-Månsson, vd på Eon Värme i ett uttalande. – Att öppna fjärrvärmenäten för konkurrens skapar förutsättningar för utbyggnad av regionala fjärrvärmenät, mer kraftvärme och ökat utnyttjande av industriell spillvärme. Ytterst handlar det om kundernas förtroende för fjärrvärmen, tillägger hon. En annan fjärrvärmeleverantör, Fortum, säger sig också i grunden vara positiv till konkurrens. Bolaget väljer samtidigt att lyfta fram utredarens konsekvensanalys som säger att det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer när det gäller lägre priser, ökad valfrihet och förbättrad miljö. Det är till exempel inte säkert att den föreslagna regleringen leder till lägre priser. Detta är också ett förbehåll som branschorganisationen Svensk Fjärrvärme har. – Vår största oro är att man inför ett system som innebär ökade kostnader och mer krångel för kunderna. Då kan fjärrvärmen få svårt att stå sig i konkurrensen med andra uppvärmningsformer, säger organisationens vd Ulrika Jardfelt.

”Miljön också viktig” Fastighetsägarna har länge arbetat för att fjärrvärmebolagens monopolställning ska åtgärdas och visar sin glädje över det nya förslaget med en film på sin hemsida. – För att få en riktigt bra effekt av förslaget krävs vissa skalfördelar som finns främst på större orter där näten redan är väl utbyggda – som i Stockholm och Västra Götaland. Men man får inte heller glömma mindre orter där det finns industrier med hög värmeproduktion. Förslaget kan öka incitamenten att sälja värmen, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige. – Det handlar inte heller bara om att få ner priser. För många fastighetsägare är även miljöaspekten viktig. Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2011 sid 10  

Publicerad 16 maj 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.