Fjärrvärme installerad på Malmö Arena

Värmen till det 51 000 kvadratmeter stora arenabygget på Hyllievång, Malmö Arena, har i dagarna fått fjärrvärmen installerad. Totalt kommer 2,6 GWh värme att årligen levereras till arenan, vilket motsvarar uppvärmningen av 180 villor. Nu fortsätter arbetet med att dra fram fjärrvärmen till resten av Hyllievång.

– Arenan är den första byggnad som kommer att stå klar i området som även omfattar bostäder, kontor och affärer. Totalt på hela Hyllieområdet räknar vi med en värmeleverans på 60 GWh. E.ONs investering i denna första etapp för fjärrvärmeutbyggnad i Hyllie är 12 miljoner kr, säger Li Lövehed projektledare på E.ON Värme Sverige AB.
Efterfrågan på fjärrvärme i Malmö är stor. Inom de närmsta åtta åren planerar E.ON att investera totalt två miljarder i utbyggnad, förnyelse och förstärkning av stadens fjärrvärmenät. Det inkluderar bland annat den tio kilometer långa Ormen Långe 3. Till detta kommer en satsning på tre miljarder i Öresundsverket, som är viktig möjliggörare för utbyggnaden av fjärrvärmen.
Fjärrvärmen introducerades i Malmö för över 50 år sedan. I dag svarar fjärvärmen för nästan 90 procent av uppvärmningen i staden. Fjärrvärmen har också inneburit att de årliga koldioxidutsläppen minskat med cirka 40 procent i Malmö under de senaste 25 åren. Samtidigt har svavelutsläppen minskat med 75 procent och utsläppen av kväveoxider mer än halverats under samma period.

Publicerad 16 april 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.