TEKNIK | 18 jan

Fjärrkyleanläggning projekterad med VR

FVB har projekterat ombyggnaden av en fjärrkyleanläggning i Örebro och använt sig av VR-teknik.
"En aha-upplevelse", beskriver Lennart Bolin, anläggningsansvarig på Eon Energiinfrastruktur.

Fjärrkyleanläggning projekterad med VR
Så här kan det se ut när man går omkring i datamodellen med VR-glasögonen. Bild: FVB

– Det gör att vi i ett tidigt skede kan ge kunden möjlighet att gå runt i modellen och titta på projekteringen, vilket blir ännu tydligare i VR då upplevelsen är i verklig skala. Ju tidigare vi kan få in synpunkter desto mer kostnadseffektiva blir projekten, säger David Jonsson på FVB.

VR-tekniken, virtual reality, utvecklades av datorspelsdesigners för att förbättra upplevelsen för datorspelare. Nuförtiden används VR även för undervisning av piloter och kirurger, men också av arkitekter. FVB började nyligen använda VR för projektering i anläggningar, som en naturlig fortsättning på laserskanning för dokumentering av en anläggning i 3D.

– När vi använder en laserskanner kan vi mäta allt man ser i anläggningen och få in dessa värden i en 3D-modell i datorn. När vi sedan projekterar kan vi göra det med bättre precision och förhålla oss till andra saker som finns i byggnaden såsom befintliga installationer. Det gör att vi kan projektera rätt från början, säger David Jonsson.

Av laserskanningen får man så kallade punktmoln, vilket skapar väldigt stora filer. Det är dock många kunder som varken kan ta emot eller hantera så tunga filer.

– Nu har vi hittat ett sätt att få dessa filer att bli lättare och få fler användningsområden. Vi gör om punkterna till ytmodeller, optimerar dessa och lägger sedan på foton på ytorna. De kan vi sedan skicka till kunden eller titta på i VR-glasögon, berättar David Jonsson.

Fördelen blir när man kombinerar befintligt, ändringar och nytt i samma dokument. Den laserskannade modellen visar hur det ser ut nu i verkligheten, medan den CAD-ritade modellen lägger till nya delar, ändrar eller ta bort befintliga delar.

När man tar på sig VR-glasögonen får man en helt annan känsla för hur det kommer att bli i verkligheten jämfört med om man tittar på en traditionell modell i datorn.

När olika personer går in i VR-miljön ser de olika saker, exempelvis kan drift- och underhållstekniker se om ett befintligt underhållsmoment i den nya modellen är blockerad.

– Då löser vi det med en enkel justering av modellen i stället för en dyr ombyggnation, säger David Jonsson.

Ett av de projekt där FVB har använt VR är vid Eon:s ombyggnation av en produktionsanläggning för fjärrkyla i Örebro. Det är en relativt stor ombyggnation där man river bort en strilförångare och en befintlig bassäng töms. I utrymmet där bassängen finns idag kommer det att placeras pumpar och strilfångaren ska ersättas med en tubförångare.

– Jag och flera av mina kollegor har använt VR-glasögonen och upplevt hur det kommer att se ut i den fjärrkyleanläggning som vi nu håller på att bygga om, säger Lennart Bolin.

– I en del av anläggningen, där FVB projekterat ombyggnation av en kylmediekylare, är installationen redan klar. Laserskanning och VR gör att man minimerar felkällorna vilket är väldigt bra. Att vi sparar både pengar och tid ser jag som de största fördelarna, fortsätter han.

Källa: FVB

Publicerad 18 januari 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.