Finländska pass för hållbara byggnader

Ett tvådelat pass ska hjälpa finländska fastighetsägare att hålla koll på sin byggnads miljö- och energistatus. Årlig uppdatering ska garantera färska data.

Hur ska man kunna hävda att byggnaden är hållbar om man inte kan visa att förhållandena som gällde när byggnaden uppfördes fortfarande gäller eller till och med har förbättrats?
Hållbarhetsklassificering av byggnader är ett begrepp i dag och vi känner till system som Green Building, Leed och Breeam. Experterna i Finlands Green Building Council (FINGBC) tycker att en del av de här klassificeringarna är för dyra och krångliga, och saknar viktig information. När man klassar sin byggnad enligt exempelvis Leed eller Breeam, får man ett tydligt mått på hur väl byggnaden uppfyller systemets kriterier, men när byggnaden väl är i drift saknas det uppgifter om hur väl byggnaden uppfyller hållbarhetskriterier över dess livstid.
FINGBC såg ett behov av ett transparent verktyg för att rapportera både en byggnads förutsättningar för hållbarhet och uppföljande data.
 – Dessutom krävs det i många klassificeringssystem en massa data som helt enkelt inte finns tillgängliga. Varför då försöka att samla in data som inte finns? säger Maija Virta från FINGBC.

Som ett födelsebevis
Genom att följa upp en byggnads hållbarhetsindikatorer kan man se till att design-, drift- och underhållsprocesser styrs och genomförs på rätt sätt och med rätt kvalitet för både ägare och brukare som vill ha en hållbar byggnad.
Verktyget är ett pass. Att utfärda ett pass för byggnaden blir som ett ”födelsebevis” och ett ”hälsointyg” i ett. ”Födelsebeviset ”– den delen av byggnadens pass som är baserad på specifikationerna för den nya byggnaden – visar livscykelkalkyl och nyckeltal för designfasen och byggnadens första levnadsår. Nyckeltalen ger byggnadsägaren och brukaren uppgifter om byggnadens grundförutsättningar för hållbarhet och är en konstant.
”Hälsointyget” är den delen av passet som uppdateras och det görs en gång per år. Värdena i detta intyg baseras på driftdata och kan användas för att göra jämförelser i den dagliga driften, mellan underhållsåtgärder och som bas för brukarnas beteende.  Nyckeltalen är också goda indikatorer för planering av underhåll och renoveringsåtgärder.

Olika utformning
Hur själva passet är utformat kan variera, beroende på hur avancerade rapporter byggnadsägaren vill ha och behöver. I sin allra enklaste form är byggnadens pass en lista med utvalda indikatorer i antingen design- eller driftfas, med värden för exempelvis energiprestanda, koldioxidutsläpp, resursanvändning, livscykelkostnad, fastighetsvärde och inomhusmiljö.
Maija Virta tror att byggnadspasset kan göra en större skillnad än hållbarhetsklassificeringarna eftersom både byggnadsägare och brukare får en direkt återkoppling mellan byggnadens förutsättningar och daglig drift och användning.
– Passet är ingen garanti för att byggnaden är hållbar, utan ett sätt att visa medvetenhet, säger hon.

Veronica Eade, Energi & Miljö nr 9/2013 sidan 56-57

Publicerad 17 september 2013

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.