UPPVÄRMNING | 14 nov 2022

Fastigheter i Haninge värms upp med överskottsvärme från lokal datorhall

Ett flertal fastigheter i Haninge kommun kommer att värmas upp med överskottsvärme från Telias datorhall i området. Detta sker i ett samarbete mellan Telia och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB.

Fastigheter i Haninge värms upp med överskottsvärme från lokal datorhall
Telia och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har ingått ett avtal om utbyte av värme och kyla i SBB:s fastigheter i Haninge kommun. Foto: Telia

Telia har en omfattande datorcenterverksamhet i Haninge som funnits sedan 1980-talet. Verksamheten har återkommande effektiviserats där bland annat energianvändningen halverats genom egenutvecklad kylteknik. För att ta tillvara på verksamhetens överskottsvärme på ett miljömässigt vis har Telia och SBB gemensamt initierat ett nytt lokalt energiprojekt.

– Vi är väldigt glada att vi kommit i mål med det här energiprojektet. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att vi kan ta till vara på överskottsenergin som produceras i vår datahall till att värma upp ett flertal fastigheter i Haninge kommun, däribland en skola och ett äldreboende. På detta sätt minskar vi det totala miljö- och energifotavtrycket, vilket ligger i linje med Telias övergripande klimat- och miljömål, säger Staffan Åkesson, teknisk chef på Telia Sverige.

Energiprojektet driftsattes i mitten av juli månad, där SBB byggt ett borrhålslager med 166 stycken hål som anlagts på en av SBB:s fastigheter för att omhänderta överskottsvärmen som produceras av Telias intilliggande datahall. Samtidigt som Telias datahall producerar spillvärme åt SBB:s fastigheter kommer datahallen att kunna kylas ner av samma borrhålslager. Energiprojektet innebär att drygt 100 000 kvadratmeter fastighetsyta blir självförsörjande på värme, vilket motsvarar en besparing om cirka 5 600 MWh per år.

– Vi är mycket stolta över att vårt samarbete med Telia har gjort denna energibesparande åtgärd i Haninge kommun möjlig. Satsningen ligger helt i linje med vår vision om att vi ska vara klimatpositiva till år 2030, säger Alexander Hedin, regionchef Stockholm, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

 

Källa: Telia

Publicerad 14 november 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.