Färre skador i Vaska-hus

Hus som byggts enligt det speciella Vaska-konceptet, utvecklat för Bomässan i Umeå 1987, har färre vattenskador än andra hus. Det visar de första resultaten av en ny utvärdering.

Utvärderingen som görs av forskare vid Lunds tekniska högskola ska vara helt klar i början av 2014. Men redan nu finns resultat som visar att husen i området Sandahöjd i Umeå, som byggts enligt det speciella Vaska-konceptet, har färre vattenskador än andra hus (byggda samtidigt).
– Efter de första 12 åren blev det inte en enda vattenskada i någon av de 220 bostäder som byggdes för Bomässan Bo87 i Umeå, säger Johnny Andersson, Ramböll Sverige, som var en av dem som ledde projektet i dåvarande Scandiaconsult.

De punkthus, skivhus och markbostäder i Sandahöjd som byggdes för bomässan, med finansiering främst av Byggforskningsrådet, följde ett speciellt kvalitetssystem kallat Vaska. I stora drag handlade det om att planera för läckage, bygga vattentäta bad- och duschrum samt planera för utbyten.

Att vara noggrann med installationsarbetet lönar sig alltså, visar det sig 26 år senare. Även efter de 12 första skadefria åren har skadestatistiken varit låg. Mellan 2001 och 2012 har det varit totalt 27 vattenskador i Sandahöjd – de flesta orsakade av ledningssystemen. Det är cirka 25 procent färre skador än i andra hus byggda samma år, visar en jämförelse med den nationella Vattenskadeundersökningen från 2005.

Länsförsäkringar i Västerbotten har också gjort en jämförelse mellan ett 30-tal småhus i området Ersmark, som byggdes med Vaska-krav 1987, och småhus i ett annat lika gammalt område i Umeå. Undersökningen visade att det är stor skillnad i skadekostnad mellan de två områdena. I Ersmark blev den totala kostnaden för vattenskador mellan 1987 och 2012 nästan hälften av kostnaden i det andra området. Kostnaden per skada blev dock ungefär densamma.
– Vår fråga har varit om det är någon idé att bygga vattensäkert, och svaret verkar vara att det är det! säger Rolf Kling, teknisk chef hos VVS Företagen.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 9/2013 sidan 12

 

  • FAKTA: Vaska-projektet
    Konceptet Vaska användes för första gången i 220 bostäder i flerbostadshus och småhus i Umeå i samband med Bomässan Bo87. Konceptet innebär vid nybyggnad bland annat att rörinstallationer bör vara utbytbara och inspekterbara och att utläckande vatten snabbt ska kunna upptäckas.

    I Vaska finns även anvisningar för ombyggnad och för undersökningar inför reparationer och ombyggnad.

 

Publicerad 17 september 2013

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.