EU-parlamentet röstade igenom energieffektifiseringsdirektivet

EU-parlamentet har röstat igenom det ganska reviderade förslaget till energieffektiviseringsdirektiv.

 

Renoveringar av offentliga fastigheter, energisparplaner för energiföretag och energibesiktningar på alla stora företag är några av de obligatoriska åtgärderna i EU;s energieffektivitetsdirektiv som antagits av Europaparlamentet.

– Den här lagen är inte bara avgörande för att få en tryggad energiförsörjning och uppnå våra klimatmål. Den kommer också att ge ekonomin en rejäl skjuts och dessutom skapa jobb. Ytterst kommer den också att minska vårt stora beroende av energiimport – 488 miljoner euro år 2011 eller 3,9 procent av BNP – något som särskilt berör de krisdrabbade länderna, sa luxemburgaren Claude Turmes (De gröna) som lett parlamentets arbete med lagen.

Renovering av offentliga fastigheter

Direktivet kräver att EU-länderna årligen renoverar tre procent av den totala golvytan i golvytan i uppvärmda och/eller kylda byggnader som ägs och utnyttjas av statliga myndigheter.

Energisparmål för energiföretag

Energiföretag (energidistributörer och/eller företag som säljer energi) som omfattas av direktivet ska senast år 2020 uppnå vissa energisparmål. Dessa mål ska minst motsvara resultatet av en årlig besparing (från och med år 2014) på 1,5 procent av energiförsäljningen till konsumenter.

Energibesiktningar

Alla stora företag ska också energibesiktas vart fjärde år av kvalificerade och/eller ackrediterade experter. Dessa besiktningar ska börja inom tre år från det att direktivet har trätt i kraft. Små och medelstora företag ska undantas från dessa krav.

Direktivet innehåller också regler för hur finansiella resurser kan användas för att förbättra energieffektiviteten.

Vad händer nu?

Direktivet träder i kraft 20 dagar efter det att det har publicerats i EU:s officiella tidning och sedan har EU-länderna 18 månader på sig att införliva det i sina respektive nationella lagstiftningar.

Mer information på http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/content/20120831FCS50275/3/html/Energieffektivitet-miljarder-kan-sparas

Källa: EU-parlamentet

Publicerad 14 september 2012

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.