EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

Boverket har utgivit skriften EU-direktivet om byggnaders energiprestanda – konsekvenser och behov av förändringar i det svenska regelverket – En redovisning av Boverkets regeringsuppdrag N2010/1474/E

 Syftet med EU-direktivet är att främja en förbättrad energiprestanda i byggnader och samtidigt ta hänsyn till kraven på inomhusklimat och kostnadseffektivitet.
I Sverige har direktivet genomförts bland annat genom införandet av systemet med energideklarationer för byggnader samt genom förändringar i det svenska byggregelverket.

Direktivet har nyligen arbetats om. Därför har Boverket på regeringens uppdrag utrett och lämnat förslag på vilka ytterligare förändringar som behöver göras i de svenska reglerna.

Delar av rapporten har tagits fram tillsammans med Statens energimyndighet och Swedac. Den kan hämtas på http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2010/EU-direktivet-om-byggnaders-energiprestanda/

Publicerad 17 september 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.