Nordbygg | 17 maj 2022

Ett återseende med mersmak

Årets Nordbygg var en explosion av kära återseenden mellan utställare och besökare, eftersom det var fyra år sedan sist. Men det delades också ut en hel del priser som gladde många.

Ett återseende med mersmak
Digitalisering, klimatdeklarationer, fossilfrihet och nya innovativa material var heta ämnen på Nordbygg 2022.

Äntligen fick vi träffas på Nordbygg igen! Efter två pandemiår och en uppskjuten mässa var Nordbygg 2022 extra efterlängtad av samhällsbyggarbranschen. Årets upplaga har givits positiva recensioner och många lyriska ansikten syntes i mässhallarna. Efter en lyckad återkomst av Nordbygg börjar redan nu förberedelser inför kommande mässa, som arrangeras 2024.

Digitalisering, klimatdeklarationer, fossilfrihet och nya innovativa material var heta ämnen under årets mässa. Det återstår att se hur dessa för branschen vitala ämnen förvaltas till nästa Nordbygg och vilka nya som kommer till.

Ett udda inslag i aktiviteterna var att man i EMTF:s (Energi- och Miljötekniska Föreningen) monter fick tävla i att gissa rätt vikt på en mormor (alltså en rörtång modell större), hämtad från Sveriges VVS-museum. Det var tydligen en ganska svår tävling, eftersom få tävlande gissade rätt på vikten. Vinnarna fick årets vvs-deckare som skrivits av det kända deckarparet Kjell E. Genberg och Peter Olofsson, den förste är en erfaren deckarförfattare, den andre chefredaktör för Energi & Miljö.
Under mässans sista dag utdelades priset för EMTF:s tävling ”Det mest energi­snåla värmesystemet”.

Bakgrunden till tävlingen var att många moderna värmesystem är kostnadseffektivt konstruerade vilket ger små ledningsareor, höga tryckfall och onödigt höga elenergikostnader. Syftet var att konstruera ett energisnålt och hållbart värmesystem.

Tävlingsinslagen bedömdes av en jury bestående av Roland Jonsson, Rolf Jonsson från Wilo och Mattias Ericsson från Värmex. Utvärderingen grundades på totaltryckfall i hela värmesystemet, flöde, KV-värden på ventiler, elenergi­användning till cirkulationspump och högsta tryckfall per meter.

Förstapriset var en förgylld radiator från Purmo, tillkommen tack vare Purmos Niklas Schubert. Vinnare blev Torkel Andersson, Bydemand, Göteborg med en lösning där han dimensionerat ett rörsystem för 55–45 °C och värmerören för ett tryckfall på 100 Pa/m.

– Vinnaren har inom ramarna för en normal vvs-applikation med en grupp kraftfulla åtgärder åstadkommit ett lågt flödesbehov och därmed ett lågt tryckfall i systemet. Detta leder till att vi har mycket låg hydraulisk energi eller pumpenergi för att leverera värmen som fastigheten behöver, konstaterade juryledamoten Rolf Jonsson vid prisutdelningen.

Förutom tävlingar arrangerades en hel mängd föredrag i olika ämnen bland annat av EMTF. Tomas Fagergren från Brandskyddslaget höll ett föredrag om det dataprogram som han, Lars Jensen, Lunds universitet, Björn Broberg och Krishna Mohan, Qreo, har tagit fram för att se hur temperaturen i ett brandutsatt ventilationssystem kan modelleras och beräknas för att bestämma yttemperaturer.

Ett annat EMTF-föredrag hölls av Gerda Ingelhag och Victoria Stigemyr Hill, båda från Bengt Dahlgren, Göteborg, med titeln ”Hur tar vi första stegen att beräkna klimatvärden för vvs-installationer?” De informerade om hur Bengt Dahlgren kan beräkna klimatvärden för vvs-installationer genom att lägga till ett nytt lager med information med klimatavtryck över varje rad i mängdningen av material.

Även Torun Widström, forskare på KTH/Byggvetenskap/Hållbara byggnader höll ett föredrag om att i historiska byggnader kan både de potentiella energibesparingarna och utmaningarna vara större – det här föredraget handlade om dessa utmaningar och metoder att hantera dem, och relaterade dem också till totalmetodiken.

Förutom dessa föredrag gjorde Energi & Miljös chefredaktör Peter Olofsson ett antal intervjuer i EMTF:s monter under rubriken Café VVS. Gästerna var ett antal vvs-kändisar, bland annat Mats Östlund, Svensk Byggtjänst, Fredrik Runius, Säker Vatten, och Roland Jonsson, WSP.

Energi & Miljös chefredaktör Peter Olofsson gjorde ett antal intervjuer i EMTF:s monter under rubriken Café VVS. Här med Torun Widström från KTH.

EMTF var också inblandat i utdelningen av Rehva Professional Award, eftersom EMTF är medlem i den europeiska vvs-organisationen Rehva. I år gick priset till Lars Ekberg, adjungerad professor vid Chalmers i Göteborg och affärsområdeschef för CIT Energy Management. Priset fick han för sitt arbete med att skapa gott inneklimat i energi­effektiva byggnader.

Även Boverket lät arrangera ett antal föredrag, bland annat ett om cirkulär ekonomi inom byggsektorn, med Jakob Wranne som föredragshållare. Boverket har nämligen fått i uppdrag att utreda cirkulär ekonomi i byggsektorn, en utredning som ska vara klar till julen 2024.

– I det här inledande arbetet håller vi på med en systemhandling, där vi vill ha input från branschen. Cirkulär ekonomi är ju egentligen ganska lätt – se till att vi inte slänger något, se till att vi inte använder något nytt och se till att vi inte släpper ut några klimatgaser. Det handlar om att minimera användningen av jungfruligt material eller processer som ger klimatgaser eller att det landar i deponi.

Publicerad 17 maj 2022

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.