ERFARENHETEN | 24 okt 2018

ERFARENHETEN: Osäker luftkvalitet med FX-system i bostäder

ERFARENHETEN: Osäker luftkvalitet med FX-system i bostäder
Foto: Privat Text: Bengt Bergqvist

För att FX-system för ventilation av flerbostadshus ska fungera och planerat uteluftflöde tas in via uteluftsdonen måste ett kontinuerligt och konstant undertryck kunna upprätthållas i de rum där personer stadigvarande vistas. I praktiken finns det dock flera orsaker till att avsett undertryck inte uppnås. Det menar energikonsulten Bengt Bergqvist.

FX-system är till skillnad mot FTX-system känsliga för störningar. Väljer någon till exempel att sova med fönstret på glänt försvinner undertrycket i lägenheten och övriga rum blir utan ventilation, speciellt om dessa rum har stängd dörr. Det hjälper inte om sovrummet med öppet fönster har stängd dörr; dörrens överluftspringa är tillräckligt stor för att undertrycket ska försvinna i hela lägenheten.
Flerbostadshus med FX-system måste också ha mycket god täthet så att tilluften tas in via uteluftsdon i sovrum och vardagsrum och inte via otätheter. De största otätheterna finns ofta i vardagsrummet eftersom detta har större och fler fönster och kanske även en balkongdörr. Ofta tas tilluften till sovrummet in via en tilluftsradiator med utbytbart filter. Detta filter ska bytas minst en gång per år. Slarvas det med filterbytet kommer filtret att sättas igen och uteluften tas då in via otätheterna istället. Ett flerbostadshus med 30 lägenheter och FX-system kan ha mer än 100 tilluftsfilter jämfört med endast några få i ett FTX-aggregat. Genomförda mätningar i flerbostadshuset med FX-system visar att uteluftflödet i ett sovrum för två personer varierade mellan två och sex liter/sekund för provade driftfall medan luftflödet i FTX-byggnadens sovrum låg relativt konstant vid 10 l/s oavsett fönstervädring i annat rum.
Mätningar av koldioxidhalter i sovrum visar också på högre halter i sovrummet med FX-system jämfört med motsvarande sovrum med FTX-system. Hela rapporten finns här: www.svenskventilation.se/publikation/jamforelse-av-fx-och-ftx-system-for-ventilation-av-flerbostadshus.

Läs hela artikeln i Energi & Miljö nr 10.

Publicerad 24 oktober 2018

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.