E.ON bygger ut fjärrvärmenätet i Burlövs kommun

För att tillgodose kundernas efterfrågan på fjärrvärme i det expansiva området Stora Bernstorp i Burlövs kommun, har E.ON beslutat om en utbyggnad av fjärrvärmenätet dit. Arbetet beräknas pågå från och med nu fram till 2012.

Stora Bernstorp i södra delen av Burlövs kommun är ett område med i huvudsak kommersiell och industriell verksamhet. Området står inför en kraftig expansion med nyetableringar inom handel, transport och lagerhållning och flera kunder, både nya och befintliga, har av miljö- som kostnadsskäl efterfrågat fjärrvärme som uppvärmningsalternativ. För att möta efterfrågan satsar nu E.ON cirka 40 MSEK på en utbyggnad av fjärrvärmenätet till Stora Bernstorp.

Utbyggnaden är uppdelad i två etapper: att bygga ett fjärrvärmenät i området samt att koppla samman det med kommunens befintliga nät. Då det inte är praktiskt möjligt att färdigställa en fjärrvärmeledning till området redan i år, kommer en temporär lösning med mobil gaspanna att användas till en början.

Fjärrvärmebehovet i Stora Bernstorp beräknas uppgå till cirka 30 GWh/år. Jämfört med andra uppvärmningsalternativ som skulle kunna vara aktuella för kunderna, till exempel värmepumpar, innebär användningen av fjärrvärme en minskning av koldioxidutsläppen med motsvarande ca 20 000 ton per år.

Källa: E.ON

Publicerad 30 juli 2008

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.