JURIDIKFRÅGAN | 18 nov 2022

Entreprenören ska betalas för det utförda arbetet

FRÅGA: Värdering av entreprenad vid hävning – hur går den till?

Entreprenören ska betalas  för det utförda arbetet
Krister Lindgren är advokat och partner på Hellström Advokatbyrå.

SVAR: En hävning av entreprenad föranleder ofta en hel del besvärliga juridiska konsekvenser och det här är en av de frågor som kan innebära vissa tillämpningsproblem. I branschens standardbestämmelser AB 04/ABT 06 finns det bestämmelser som fångar upp frågan. Även om parterna inte har avtalat om några standardbestämmelser kan det tjäna som vägledning även i sådana fall.

I standardbestämmelsernas hävningskapitel (kapitel 8) framgår under paragraf 5 första stycket hur värderingen ska ske. Bestämmelsen gäller oberoende av vilken part som har hävt entreprenaden. Först klargörs att värdet av utförd del ska gottskrivas entreprenören. Det vill säga, entreprenören ska ha betalt för det som är utfört. Värdet på det utförda ska dock bestämmas utifrån beskaffenheten, det vill säga skicket, av det utförda arbetet och utifrån kontraktssumman som värde på kontraktsarbetena i dess helhet.

Bestämmelsen tar alltså för givet (lika med en hel del andra bestämmelser) att det finns en kontrakts­summa att utgå ifrån. Vid entreprenad på löpande räkning blir således det sista ledet i bestämmelsen en omöjlig utgångspunkt. Istället måste rimligen en vederhäftig och tillförlitlig redovisning av entreprenörens självkostnader av det utförda arbetet bli utgångspunkt för värdet.

Eventuella brister och fel i utförandet som noteras kommer rimligen leda till att värdet sätts ned.

En värdering utifrån beskaffenheten innebär vidare att arbetena ska värderas utifrån att de ska vara kontraktsenligt utförda. Eventuella brister och fel i utförandet som noteras vid värderingen kommer rimligen leda till att värdet sätts ned. Det torde motsvara en bedömning avseende resultatet av utfört arbete motsvarande vad som sker vid en besiktning.

När det gäller material och varor som anskaffats eller beställts men ännu inte byggts in och blivit en del av entreprenaden ska värdet på det också gottskrivas entreprenören, men det förutsätter då att det varit fråga om en ”snäll” hävning som inte grundas i att ena parten gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott utan som av andra skäl – som ingen av parterna egentligen rår för – innebär att entreprenaden hävs, till exempel vid force majeure-liknande situationer. Så är sällan fallet utan en hävning är typiskt sett grundad på parts väsentliga kontraktsbrott. Om värdering blir aktuell ska anskaffningsmetoden användas och om beställaren betalar ersättning för materialet inträder beställaren i entreprenörens rätt till material och varor. Om det nu är fråga om en hävning på grund av parts kontraktsbrott tillhör material och varor som anskaffats eller beställts och som inte är inmonterat entreprenören och kommer inte behöva ingå i en värdering.

I bestämmelsens femte stycke antyds att parterna själva ska kunna enas om ett värde, men om parterna inte kan det ska värderingen utföras av en nämnd eller en person enligt bestämmelserna i kapitel 7 som avser Besiktning.

Fakta

Kom ihåg

  • Bestämmelser i AB 04/ABT 06 kan tjäna som vägledning
  • Hävningskapitlet gäller oberoende av vilken part som hävt entreprenaden
  • Bestämmelsen tar för givet att det finns en kontraktssumma att utgå ifrån

Text: Krister Lindgren, advokat och partner på Hellström Advokatbyrå.

Publicerad 18 november 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.