HD-DOM | 20 mar 2015

Enstegstätade fasader är felaktiga enligt Högsta domstolen.

Högsta domstolen har i en dom konstaterat att användningen av enstegstätade fasader i nybyggda småhus innebär att entreprenaden är felaktig.

Konstruktionen med enstegstätade fasader var mycket vanligt förekommande vid nybyggnationer i Sverige under 1990-talet och fram till 2007. Enstegstätningen innebär, till skillnad från tvåstegstätade fasader, att det inte finns någon luftspalt bakom det yttre fasadskiktet som kan ta hand om inträngande regnvatten. Det har upptäckts omfattande skador i byggnader med putsade enstegstätade fasader. Konstruktionen används inte längre vid nybyggnation i Sverige.

Ett antal fastighetsägare har stämt entreprenören med krav på ersättning för byte av ytterväggar med enstegstätade fasader i småhus som byggts 1999–2003. Högsta domstolen har i dag avgjort principfrågan om valet av konstruktion. Enstegstätade fasader medför betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Konstruktionen uppfyller därför enligt Högsta domstolen inte de funktionskrav på ytterväggarna som följer av parternas avtal. Användandet av konstruktionen utgör alltså ett fel i entreprenaden.

Efter Högsta domstolens ställningstagande i felfrågan kvarstår bl.a. frågan om entreprenörens felansvar är begränsat på grund av en avtalsklausul om att ansvaret efter garantitidens utgång endast täcker väsentliga fel som orsakats av vårdslöshet.

Källa: Högsta Domstolen

Publicerad 20 mars 2015

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.