Enköpings kommun fick avloppspris

2009 års Avlopp och Kretsloppspris tilldelas har tilldelats Enköpings kommun i samarbete med lokala lantbrukare.

Priset tilldelas följande personer: Ulf Pilö, VA-chef, Enköpings kommun, Eddie Johansson, chef för ENA Energi, Herman Arosenius, Nynäs gård, Edmund von Engeström, Gögsbo gård, Magnus Eriksson, Djurby gård, Lars Helgstrand, Lundby gård och Gustav Karlström, Viggeby gård.

– Jag är oerhört glad för Enköpings kommuns skull! Vår vatten- och renhållningsverksamhet och våra samarbetspartners har arbetat som en enda väl fungerande enhet. Priset inspirerar oss att arbeta ännu mer med utvecklingsfrågor inom miljöområdet. Vi är också mycket stolta om vårt arbete för att bidra till ett ökat tillvaratagande av avloppets växtnäring kan inspirera andra, såväl internationellt som nationellt, säger Ulf Pilö, VA-chef i Enköpings kommun.

– Enköpings kommun åstadkom en effektiv och för alla aktörer ekonomisk återföring av växtnäring från avlopp i en tid då slam var bojkottat och näringsåterföringen från reningsverk gick ned, säger jurymedlemmen Håkan Jönsson, forskare vid SLU och Stockholm Environment Institute.

Priset, ett hedersdiplom och ett resestipendium, delas ut på Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp den 2–3 mars 2009 i Linköping.

Juryns motivering

”Enköpings kommun har skapat system för lokala kretslopp av näring från reningsverk och enskilda avlopp till odling av energiskog. Genom nytänkande och ett gott samarbete med lantbruket har man skapat ett system där flera avloppsfraktioner återförs till odlad mark. Detta ger miljövinster och fördelar för kommunens förvaltningar och energibolag samt lokala lantbrukare. Enköpings kommun har med sin modell utvecklat en långsiktig lösning för kretsloppet av växtnäring och inspirerat besökare från hela världen till att tänka i nya banor kring samverkan mellan avloppshantering, odling och energiproduktion.”

Juryns medlemmar är:

Jörgen Hanæus, professor i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet (ordförande).

Hanna Andersson, sektionschef VA-avdelningen, Tekniska Förvaltningen, Örebro kommun.

Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU samt forskare inom ekologisk sanitet vid Stockholm Environment Institute.

Avlopp och Kretsloppspriset är instiftat av arrangörerna av konferensen Avlopp & Kretslopp och delas sedan 2004 årligen ut till en person eller en grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna som på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen och införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem.

Källa: WRS Uppsala AB 

Publicerad 11 februari 2009

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.