”Enhetliga byggnormer ger stora vinster”

”Enhetliga byggnormer ger stora vinster”

Nationella byggnormer krävs för att byggandet ska industrialiseras och den internationella konkurrensen fungera.

Regeringen anser att Sverige bör ha nationella byggnormer och inte lokala. Många har uttalat sitt stöd för vår linje. Bland annat Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna Sverige, Trähusfabrikanterna, HSB, Villaägarna, Svenskt Näringsliv, Hyresgästföreningen, Svensk Fjärrvärme och andra stödjer tillsammans med de ledande forskarna på området att enhetliga nationella byggnormer införs. Bland nej-sägarna är det främst kommunala företrädare som försvarar inte minst lokala energikrav. Jag menar dock att de underskattar de stora samhällsekonomiska vinster som enhetliga byggnormer kan skapa och överskattar miljöeffekterna av lokala särkrav.

I detta sammanhang behöver vi ställa oss två frågor:

Hur mycket kostar det att inte ha nationella byggnormer?

För 80 år sedan kostade en ny bil och en ny bostad, exklusive mark, ungefär lika mycket att beställa. I dag kostar en bostad flera hundra procent mer att bygga än en bil, trots att bilar genomgått en större teknisk utveckling. De billigaste varianterna av nya bostäder, till exempel Sabos kombohus och så kallade kataloghus, kostar som tre-fyra bilar, medan byggkostnaden i exklusiva områden som Norra Djurgårdsstaden motsvarar över tio bilar.

Hur kan det ha blivit så? Den prisskillnad som uppstått mellan en bil och en bostad har skapats av en liten årlig produktivitetsskillnad. Bilindustrin har industrialiserat, standardiserat och optimerat produktionssystemen. I byggindustrin har man genom det system som kommunföreträdare nu så hett försvarar istället motverkat denna utveckling. Det kan verka oförargligt ett enskilt år, men över tiden ackumuleras skillnaderna till att bli dramatiska. Kommunala särkrav innebär att den internationella konkurrensen begränsas, avkastningen på forskning och utveckling sjunker och industrialiseringen motverkas. Tänk om en kommun vill gå före med skärpta energikrav så alla bilar i kommunen måste utrustas med särskilda motorer? Och grannkommunen vill ha annan luftkonditionering? Det skulle vara en absurd idé, eftersom bilarna skulle bli så dyra. Precis – så varför skulle det då vara en bra idé för bostäder?
Vi menar att det är viktigt att åter kunna bygga bra bostäder för vanligt folk. Då är det viktigt att få stopp på kostnadsdrivande och produktivitetsförstörande lokala byggnormer och övergå till enhetliga nationella normer.

Vilka positiva miljöeffekter uppstår av kommunala särkrav?
De som förespråkar att varje kommun ska kunna tvinga fram egna regler hänför ofta klimataspekten som ett viktigt skäl. Den miljökonsekvensbeskrivning av kommunala särkrav som gjorts visar att lokala byggnormer är ineffektiva som energi- eller miljöpolitiska redskap. Bland annat framgår följande:
– Lokala energikrav påverkar inte koldioxidutsläppen. Värme- och elproduktion ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Om utsläppen minskar i Sverige frigörs utsläppsrätter som ökar utsläppen någon annanstans exakt lika mycket. Varför ska svenska hyresgäster betala dyrt för att frigöra utsläppsrätter som sedan säljs billigt till tyska kolkraftverk?

– Det är oklart om sektoriella energieffektiviseringskrav – till exempel inom bostadssektorn – leder till sänkt energianvändning totalt i samhället, eftersom de resurser som frigörs används till annat som i sin tur använder energi.
– Kommunala särkrav är ineffektiva styrmedel. De så kallade marknadsmisslyckanden som man vill komma åt – som informationsbrist, koldioxidutsläpp, teknisk utveckling – kan inte åtgärdas med lokala åtgärder utan måste åtgärdas på minst nationell nivå
– En effektiv klimat- och energipolitik ska bygga på generella styrmedel som är incitamentsbaserade och angriper själva problemet. Sådan är till exempel koldioxidskatt och EU:s handelssystem för utsläppsrätter.
Sammanfattningsvis konstateras i miljökonsekvensbeskrivningen att kommunala särkrav är fördyrande samtidigt som nyttan är obefintlig. Lokala särkrav har istället bidragit till en olycklig kostnadsutveckling på bostäder och motverkar möjligheterna att bygga bostäder för vanligt folk. Regeringen arbetar på bred front för att öka bostadsbyggandet genom att göra hela bygg- och planprocessen billigare och enklare. Enhetliga nationella byggnormer är en viktig byggsten i det arbetet. Vi anser att miljöfrågorna är mycket viktiga och kommer därför att skärpa de nationella energikraven. Ineffektiva åtgärder som belastar konsumenterna med stora kostnader kommer vi däremot att bekämpa.

Ulf Perbo

Ulf Perbo

Publicerad 30 mars 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.