EnergoRetea förvärvar CLC Installationsconsult

EnergoRetea har träffat avtal om förvärv av CLC Installationsconsult AB (”CLC”).

 

CLC är en teknikkonsult med stark ställning inom Energi, VVS/Styr, Brand, Kyla och Elteknik i Skåneregionen. Bolaget har drygt 60 anställda, en omsättning om 54 MSEK och kontor i Helsingborg och Malmö. I förvärvet ingår även CLC:s kontorsfastighet i Helsingborg. Efter förvärvet har EnergoRetea cirka 270 anställda med en gemensam omsättning 2007 pro forma på omkring 258 MSEK.

EnergoRetea och CLC kompletterar varandra mycket väl geografiskt och kompetensmässigt. Båda bolagen har en marknadsledande position inom installationskonsultområdet på sina respektive marknader i Stockholmsområdet och Skåneregionen. EnergoReteas etablering av verksamhet i södra Sverige inleddes under 2007 med en satsning inom Energi & Elkraft, där bolaget idag sysselsätter konsulter inom vatten och vindkraft, regionnät och elkonstruktion.

EnergoRetea har efter förvärvet ca 100 konsulter verksamma i Region Syd. CLC kommer att fortsätta verka som ett fristående bolag inom EnergoRetea-koncernen. I och med ägarbytet kommer CLCs vVD Lennart Torsholm att tillträda som VD. De tidigare ägarna kommer fortsatt att vara verksamma i bolaget.

”Det är mycket glädjande att vi idag kan knyta till oss CLC som har en mycket stark ställning som installationskonsult i Skåne. EnergoRetea och CLC skapar tillsammans en bra plattform för fortsatt tillväxt”, säger Bures vVD Carl Backman.

Affären väntas avslutas under juli 2008.

Källa: EnergoRetea

Publicerad 18 juni 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.