ENERGI | 16 apr 2015

Energimyndigheten sågar viktningsfaktorer

Frågan om viktnings- och primärenergifaktorer ska användas för att styra val av energislag i byggnader är aktuell i och med Boverkets arbete med att ta fram förslag till NNE-krav. I dagsläget är energikraven hårdare för elvärmda byggnader än för byggnader som värms med andra energislag, som fjärrvärme eller biobränsle. Men nu diskuteras om även en primärenergifaktor ska styra valet av energislag och kraven på nya byggnader.

I ett beslut från 13 april sätter nu Energimyndigheten ned foten i frågan. Myndigheten har låtit utreda viktnings- och primärenergifaktorernas effekter som styrmedel, men också deras potentiella inverkan på energiförsörjningstrygghet och samhällsekonomisk effektivitet. Resultatet är att viktnings- och primärenergifaktorerna sågas jämns med fotknölarna i ett sexsidigt beslut undertecknat av generaldirektör Erik Brandsma.

”Energimyndigheten konstaterar att viktningsfaktorer skapar marknadsbarriärer på energimarknaderna eftersom energipriserna inte längre tillåts styra fullt ut. Det finns inget som talar för att viktningsfaktorer har en bättre miljöstyrande förmåga än energipriserna. Viktningsfaktorer riskerar dessutom att påverka trygg energiförsörjning negativt eftersom väl fungerande energimarknader är grunden för att skapa försörjningstrygghet. Det innebär viktningsfaktorer försämrar den samhällsekonomiska effektiviteten” skriver myndigheten i sina slutsatser, och avslutar:

”Sammantaget anser Energimyndigheten att viktningsfaktorer för energibärare inte ska användas i styrmedel. Man bör istället lägga kraften på att utveckla än mer fungerande energimarknader, inte minst värmemarknaden.”

Energimyndigheten klargör också att frågan är aktuell, eftersom den är kopplad till styrmedel för byggnader.

”Om en viktningsfaktor i till exempel byggregler styr mot fjärrvärme istället för en värmepump kommer den inbördes prisrelationen mellan fjärrvärme och el få mindre betydelse” skriver myndigheten.

Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige, ser mycket positivt på Energimyndighetens promemoria.

– Jag instämmer helt i Energimyndighetens slutsatser. Det diskuteras att införa primärenergifaktorer vid beräkning av energianvändning enligt byggreglerna, men jag anser att vi redan har en differentiering mellan olika energislag i våra byggregler, och att det räcker, säger han.

– Beträffande primärenergifaktorer har regeringen ett antal instrument om man vill främja en viss utveckling, däremot hör de inte hemma i byggnadstekniskt regelverk. Jag delar Energimyndighetens uppfattning att energimarknadernas funktion blir sämre då prissignalerna kan inte verka fullt ut.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö, 2015-04-16

Beslutet finns att ladda ned här.

Publicerad 16 april 2015

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.