Energimyndigheten ny medarrangör i Future City

Energimyndigheten går in som medarrangör för Future City från och med nu och två år framöver. De kommer att gå in som guldarrangör och delta i styrgruppens arbete.

 

Att delta i Future City är en del av Energimyndighetens arbete att öka barns och ungdomars medvetenhet och kunskap om energieffektivisering och klimatfrågor.

– Vi gillar det ämnesöverskridande arbetssättet i Future City. Det ger på ett lustfyllt sätt både lärare och elever viktiga insikter i samspelet mellan teknik, energieffektivisering, klimat och samhällsutveckling. Tävlingen ligger dessutom väl i tiden, eftersom den nya läroplan som just nu rullas ut i grundskolan så tydligt pekar ut energifrågorna i flera skolämnen, säger Daniel Lundqvist, Energimyndigheten.

– Future City är ett bra verktyg för att synliggöra samhällsbyggnadssektorn och dess arbetsområden och möjligheter för ungdomar att få en framtida spännande och viktig arena att arbeta inom. Det är också viktigt att vi sprider kunskaper om ett hållbart samhällsbyggande vilket inkluderar både miljöaspekter, ekonomi och den sociala dimensionen i att forma ett samhälle. Inte minst energifrågorna behöver synliggöras på olika sätt, säger Saga Hellberg, tävlingsansvarig Future City.

– Vi välkomnar Energimyndigheten i vår tävlingsverksamhet. Våra myndigheter förstår värdet av Future City och de tillsammans står för drygt 40 procent av tävlingens budget. Dessa är Trafikverket, Energimyndigheten, Lantmäteriet och Livsmedelsverket, säger Saga Hellberg.

Vad är Future City?
Future City är en tävling där skolor och näringsliv möts och bygger framtidens stad tillsammans. Den är också ett verktyg som för in entreprenöriellt lärande i skolan. Tävlingen startade i oktober och lagen har precis lämnat in sina Sim City-spel där de lär sig hur en stad fungerar. I februari lämnar de in två uppsatser, en om sin stad och en om årets tema som handlar om effektivt resursutnyttjande. I mars är det dags för regionfinaler då lagen visar upp den modell de har byggt, håller en muntlig presentation och svarar på frågor från en jury från näringslivet.

Samhällsbyggnadssektorn deltar
Lagen har mentorer som lär dem mer om specifika ämnen men också om hur man driver projekt och bli klar i tid. Att gå på studiebesök och få besök från yrkesverksamma ger lagen bonuspoäng och en fördel i kampen om förstapriset.

Under läsåret 2011/2012 deltar cirka 35 skolor i hela landet.

Läs mer på futurecity.nu

Medarrangörer i Future City 2010/2011 är:
Svenska Teknik & Designföretagen, Energi & Miljötekniska föreningen, Sveriges Byggindustrier, Trafikverket, Energimyndigheten, Arkitekturmuseet, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Fastighetsägarna, Glasbranschföreningen, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Samhällsbyggnadslänken vid KTH, Svensk Byggtjänst, VVS Företagen, Bentley Systems, Byggmaterialindustrierna, Friskolornas riksförbund och Kyl & Värmepumpföretagen.

Vi arrangerar regionfinalerna tillsammans med dessa tekniska högskolor: KTH i Stockholm, Linneuniversitetet i Växjö och Lunds tekniska högskola i Lund.

Kontakt:

Saga Hellberg
Tävlingsansvarig Future City
E-post: saga.hellberg@std.se
Telefon: 08-762 67 06

Daniel Lundqvist
Handläggare Energimyndigheten
E-post: daniel.lundqvist@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 20 57
 

Publicerad 16 december 2011

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.