Smarta kretslopp på mässor

Mässor

För andra gången hålls trippelmässan Fjärrvärme, vatten och avlopp samt avfall på Elmia. Cirkulärekonomi är årets hetaste ämne.

Rent konkret betyder cirkulärekonomi att man exempelvis utvinner värme ur avloppsvatten, återvinner avfall eller utvinner energi ur avfallet och tar vara på spillvärme från kraftvärmeverk.

Så mycket som möjligt ska hamna i ett kretslopp i stället för att slängas eller bara pysa ut i luften.

-Det här kommer att diskuteras flitigt på mässan, ur en rad synvinklar, berättar, Elina Lejon, som sköter marknadsföringen och kommunikationen runt de tre mässorna i Jönköping.

Några av de största utmaningarna för framtidens energislag är högre andel återvinningsbar energi, reducering av värmeförlusteroch minskad användning av fossila bränslen

Rening av dricksvatten och minimering av konsekvenserna vid kraftiga skyfall är två andra viktiga områden på VA-mässan. 

Rening av vatten med hjälp av membran och lågtryck (MBR–teknik) är en annan teknik som blir allt mer intressant. 

MBR är en effektiv metod som använts i andra delar av världen sedan 90-talet och nu är på väg att införas i Sverige. Membranen kan rena mer avloppsvatten på en mindre yta och vattnet blir dessutom renare än vad det blir idag.

På avfalls- och återvinningsmässan visas också en ny avfallskross, som drivs med hjälp av en motor från Scania.

Prognosen för de tre mässorna är 255 utställare på VA-mässan, 60 på fjärrvärmemässan och 70 på avfallsmässan. Elmia räknar med runt 7 000 besökare.