Annons

Om tidningen

Energimagasinet är en oberoende tidskrift som behandlar såväl användning och produktion av energi. Vi fokuserar på energiproduktion, distribution och alternativ energi som sol, vind och biobränsle. Tidningen kommer ut med 6 utgåvor per år.
Tidningen ägs av 
Energi- och Miljötekniska föreningen och produceras av Gräsrötter AB med chefredaktör Jonas Hållén.