Annons

Mallar hjälper dig med solcellsinvesteringen

Annons
Solceller

Idag finns ingen enhetlig metod för att beräkna produktionskostnad och lönsamhet för solel i Sverige. Nu har Mälardalens högskola tagit fram mallar för att beräkna kostnader och intäkter.

Enbart för att beräkna produktionskostnaden för solel behöver man göra antaganden om ett 30-tal parametrar. Vill man beräkna lönsamheten behövs det antaganden om ytterligare drygt tio parametrar. 

– I brist på en standardiserad modell för produktionskostnaden för solel kan det därför bli vitt skilda resultat vid olika beräkningar. Det försvårar möjligheten att bedöma ekonomin för en kommande solcellsinstallation, säger Bengt Stridh, adjungerad lektor vid Mälardalens Högskola.

Nu har projektet “Investeringskalkyl för solceller” vid Mälardalens högskola (MDH) tagit fram mallar för att beräkna produktionskostnad och lönsamhet för solel i Sverige.

– Vi tror att vår kalkylmodell kan vara värdefull för såväl kunder som tillverkare, installatörer och alla andra alla parter som är inblandade i solcellsinstallationer, säger Bengt Stridh.

Mallarna är i Microsoft Excel. Förutom ett ingångsvärde anger de rekommenderade min- och maxvärden för parametrarna. Kommentarer finns till parametrarna. Produktionskostnaden beräknas utan stöd och med investeringsstöd eller ROT-avdrag. Lönsamheten beräknas som kassaflöden, diskonterad återbetalningstid och internränta.

– Projektet riktades mot företag men mallarna finns i två versioner, en för privatpersoner och en för övriga, berättar Bengt Stridh. 

– Beräkningarna är identiska i de två versionerna men ingångsvärdena skiljer sig åt. Ett önskemål är att även göra en webbräknare baserad på mallarna för att förenkla spridningen av uppdateringar. 

Bengt Stridh uppmanar användarna att ladda hem mallarna och testa dem:

– Hör gärna av dig med synpunkter. Du kan bidra till att göra våra mallar ännu bättre.

Jonas Hållén

Fakta

I projektgruppen ingick Mälardalens högskola (MDH), Stockholm stad och en referensgrupp med knappt 50 deltagare, bestående av byggherrar, fastighets­ägare, leverantörer av solcellssystem, konsulter och elbolag. Investeringskalkylen för solceller finns att ladda ner här.

Annons