Annons

Heby kommun soltät

Annons
Solceller

Energikontoret i Mälardalen har sammanställt hur mycket installerad solel det fanns i länen runt Mälardalen, samt Gotland i slutet av 2015. Resultatet visar hur en liten glesbygdskommun sticker ut. I alla fall om man tittar på hur många watt det finns installerat per person i respektive kommun. 

För hela den aktuella regionen ligger snittet på nästan nio watt installerad solel per person. I Heby hamnar siffran på 48,5 watt.

– Det är många krafter i kommunen som är för solel, säger Camilla Winqvist, miljöstrateg på Heby kommun.

Camilla Winqvist pratar främst om Solel i Sala & Heby ekonomisk förening, som idag har mer än 200 medlemmar.

– De har anlagt sex stora solcellsanläggningar i regionen, säger hon.

Heby kommun har också som mål att vara nettoproducent av förnybar energi år 2030.

– Vi har goda förutsättningar att nå det målet. Vi har stora takytor som kan generera solel, och vi har mycket biomassa. Fast det gäller också att vi energieffektiviserar vår energiförbrukning, säger hon.

Annons