Annons

Drönare inventerar stormfälld skog

Teknik

Södra Skogsägarna får nu, efter godkännande från länsstyrelsen, använda drönare över sina 50 000 medlemmars skogsfastigheter i Götaland. Syftet är att effektivisera inventeringen av stormfälld skog. Tidigare har man varit tvungna att gå ut i skogen till fots för att leta och inventera vindfällen.

– Att använda drönare gör fältarbetet säkrare, tidseffektivare och mer heltäckande, säger Johan Malmqvist, projektledare på Södra.

Vid inventeringar till fots får man nöja sig med stickprover eftersom totalinventeringar skulle bli för tidskrävande, men med kamerautrustade drönare blir sådana möjliga. Dessutom kan glest planterade områden, som är svåra att se från marknivå, enklare identifieras från luften.

Bättre föryngring

Tillståndet att använda drönare kommer, enligt Södra, även möjliggöra att nästa generations skog kan föryngras bättre.

– Och dagens föryngringar är de träd som kan bli svaret på morgondagens fossilfria samhälle, säger Johan Malmqvist.

I fjol höstas fastställde Högsta Förvaltningsdomstolen att användning av drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Södra ska därför informera allmänheten i förväg om sina flygningar, och kameran aktiveras först på sådan höjd att personer inte kan identifieras.

Utbilda fler "piloter"

I dagsläget förfogar Södra över tre kameradrönare, och har tre anställda som är kvalificerade att använda dem.

– Nästa steg blir att skaffa fler drönare och utbilda fler ”piloter”. Drönare kan bli mycket viktiga för att kvalitetssäkra grunden för en framtida bioekonomi, säger Johan Malmqvist. 

Tommy Harnesk