Drake fångar energi från tidvatten

Ny Teknik

Göteborgsföretaget Minesto AB utvecklar en helt ny teknik för kraftverk som drivs av tidvattenströmmar eller havsströmmar. Kraftverket Deep Green består av en vinge som ”flygs” vinkelrätt mot vattenströmmens riktning.

I likhet med en luftburen drake är vingen fast förankrad i botten. Vingens styrs i en 8-formad bana, runt, runt. Kraften genereras av en turbinen (se bilden) som driver en generator. Vingen har ett spann på 12 meter och generatorn ger 0,5 MW eleffekt.

Minesto har helt nyligen tagit in ­75 miljoner kronor i nytt kapital och går nu vidare med planerna på en kommersiellt kraftverkspark med 160 enheter på tillsammans 80 MW utanför Wales kust. Det första fullskaliga Deep Green-aggregatet ska placeras ut redan i år för testkörning, men då utan nätanslutning.

Enligt Minestos vd Martin Edlund, är Deep Green unik genom att kunna utvinna energi ut havsströmmar med så låg hastighet som 1,2 m/s. Vingen med turbinen rör sig genom vattnet tio gånger snabbare än havsströmmen och den fångar in energi från en mycket större yta än vad en fast installerad turbin kan göra. 

Text: Jan Lothigius. Bild: Minesto

Annons