Energiforskningspengar för solenergi

Energimyndigheten har fördelat 108 miljoner kronor till forskning kring solenergi.

 I fem av forskningsprojekten som Energimyndigheten nu beviljat stöd till utvecklas teknik för nya typer av solceller, och i det sjätte ska omvandling av solenergi till bränsle demonstreras. Samtliga forskningsprojekt bedöms kunna öka andelen förnybar energi i det svenska energisystemet.

– Solceller och solbränsle är viktiga framtidsområden där svenska forskare kan bidra till energiomställningen både lokalt och globalt, samtidigt som teknikutvecklingen kan ge arbetstillfällen i Sverige, säger Birgitta Palmberger, avdelningschef för Energimyndighetens teknikavdelning.

Fungerande solceller finns redan idag, och nya och utökade användningsområden öppnar sig om de kan bli billigare, mer flexibla eller mer effektiva. Apparater som omvandlar solenergi till bränsle finns inte på marknaden ännu, men det projekt som nu får finansiering kan föra forskningen närmare detta mål.

Gensvaret på den första utlysningen inom forskningsprogrammet El och bränsle från solen har varit stort.

– Vi har efterlyst projekt där forskningsresultat omsätts i tillämpningar och det handlar om forskning av absolut högsta klass. För att vi ska kunna ställa om energisystemet behövs inte bara bra forskning, utan även att forskningen leder fram till utveckling av faktiska produkter genom tillämpning och samarbete med näringslivet, säger Susanne Karlsson vid Energimyndigheten.

Inom programmet planeras en andra utlysning under 2013, där Energimyndigheten vill knyta ihop industri och forskning ytterligare i samfinansierade projekt. Solenergiteknik omfattar dessutom modulutveckling, kraftelektronik och andra kringkomponenter. Inte minst på dessa områden kan utveckling inom solteknikområdena bidra till tillväxt och arbetstillfällen i Sverige.

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 15 januari 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.