ENERGIEFFEKTIVT | 16 jun 2022

Energieffektivitet med finsk sisu

I början av 2019 förvärvade fastighetsinvesteringsbolaget Hemsö tingshuset i Helsingfors för cirka 200 miljoner euro. Efter ungefär ett år har man nu med traditionell finsk sisu (läs: styrka, envishet och uthållighet) avslutat en omfattande energirenovering av tingshuset.

Energieffektivitet med finsk sisu
Energirenoveringsprojektet i Tingshuset i Helsingfors har pågått i ungefär ett år, vilket har förbättrat energieffektiviteten och inomhusluften i den 78 000 kvadratmeter stora funkisbyggnaden. Foto: Anders Portman

Byggnaden uppfördes 1940 och ritades ursprungligen av arkitekten Väinö Vähäkallio som fabrik, huvudkontor och centrallager för Oy Alkoholiliike Ab, alltså statliga alkoholbolaget Alko. Under 2004 och 2010 genomfördes omfattande renoveringar för konvertering till en modern kontorsbyggnad.

Fastigheten är specialanpassad för justitiedepartementet och ligger i Gräsviken i cent­rala Helsingfors. I byggnaden finns ett flertal hyresgäster som till största delen har direkt eller indirekt anknytning till rättsväsendet. Den totala uthyrbara ytan uppgår till nästan 50 000 kvadratmeter.

Finska staten är största hyresgäst med olika enheter inom finska justitiedepartementet, bland annat Helsingfors tingsrätt, Helsingfors hovrätt, Helsingfors rättshjälpsbyrå, Åklagarämbetet, Södra Finlands åklagardistrikt och Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. Offentliga hyresgäster utgör 87 procent av hyresintäkterna. I övrigt finns också lokaler för kontor, restaurang, handel och lager.

Energirenoveringsprojektet har pågått i ungefär ett år, och det har förbättrat energieffektiviteten och inomhusluftkvaliteten i den 78 000 kvadratmeter stora funkisbyggnaden. Efter renoveringen är tanken att utsläppen från fjärrvärme­förbrukningen ska minska med cirka 15 procent per år. De totala energikostnaderna förväntas minska cirka 20 procent.
Hemsös Janne Suhonen, som ansvarat för projektet, menar att renoveringen varit lyckad.

Janne Suhonen, Hemsö. Foto: Hemsö

– Energianvändning, utsläpp och kostnader minskade klart i takt med att vi moderniserade ventilation och fastighetsautomation. Sammanlagt 60 ventilationsaggregat byttes ut i byggnaden och koldioxid- och temperaturgivare kopplades till lokalerna. Den uppnådda minskningen motsvarar den årliga uppvärmningen av 250–300 enrummare i Helsingfors.

– Energianvändningen i tingshusets lokaler blev effektivare utan att vi kompromissade med komforten. Ur klimatsynpunkt är det viktigt att inte använda mer energi än nödvändigt. Utöver besparingarna kan vi skydda oss mot eventuella framtida prishöjningar, konstaterar Janne Suhonen.

Det var Lease Green som ansvarade för energirenoveringen av tingshuset. Helsingfors tingshus andas lättare än tidigare, menar man skämtsamt från företaget.

Mika Kvist, Hemsö. Foto: Hemsö

– Till exempel i hovrättens salar hade ventilationen alltid haft samma effektivitet, oavsett användningen av utrymmet. Nu har vi förbättrat villkoren för dem som arbetar i huset och samtidigt minskar vi klimatutsläppen med nästan en femtedel, säger Mika Kvist, chef för teknisk förvaltning på Hemsö Finland.

I dag är det koldioxidsensorer som säger till ventilationssystemet om hallen är tom eller full eller kanske halvvägs. Ventilationskapaciteten anpassar sig automatiskt till situationen. Lease Green genomförde renoveringen på nyckelfärdig basis. I projektet ingick projektering, installation av tilluftsfläktar, anslutning av koldioxid- och temperaturgivare samt optimering av fastighetsautomation. Efter renoveringen kopplades fas­tigheten till Lease Greens fjärrövervakning.

Hemsö genomför årligen flera energieffektiviseringsprojekt och projekt med förnybar energi i sina fastigheter. Utöver Helsingfors tingshus har en liknande renovering genomförts på yrkeshögskolans campus i Björneborg och för närvarande pågår en energi­renovering av Åbo stadssjukhus.

– Klimatperspektivet återspeglas starkt i vår verksamhet och inte bara på strateginivå. Vi strävar ständigt efter bättre energieffektivitet.

Fakta
  • Ett välkänt landmärke och en enorm fastighet
  • Total golvyta på 78 000 kvad­ratmeter och en volym på 175 000 kubikmeter
  • Vissa av kamrarna är upp till sju meter höga
  • Den största hyresgästen i byggnaden är finska staten
Publicerad 16 juni 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.