AKTUELL FORSKNING | 28 aug 2019

Energieffektiviseringar i industrin ger mervärde

Energieffektiviseringar i industrin ger mervärde
Therese Nehler har särskilt tittat på mervärden när tryckluftssystem renoveras och tätas. Foto: Alva Nehler

Therese Nehler, Linköping, visar i en ny avhandling att energiinvesteringar i industrin ger många vinster utöver själva energibesparingen. Ett exempel kan vara effektivare användning av andra medier.

Industrin har blivit duktigare på att genomföra strukturerade energieffektiviseringar, med hjälp av systematisk energiledning. Utöver minskad energinota kan företagen också göra andra besparingar, som många gånger inte är helt uppenbara och inte syns i de första ekonomiska kalkylerna. Det här har Therese Nehler tittat närmare på.

Vilken typ av mervärden kan det handla om vid energiinvesteringar?
– Rent generellt kan man säga att många olika mervärden kan observeras i olika delar av företaget: Kopplat till drift och underhåll, arbetsmiljö, yttre miljö, minskat utsläpp och minskat avfall samt produktionsrelaterade mervärden som ökad kvalitet och ökad produktivitet.
– Genom att studera mervärden ur flera perspektiv synliggjordes även nya typer av mervärden. En enstaka energieffektiviserande åtgärd kan generera ett flertal mervärden av olika typ. Det fanns också samband mellan olika mervärden, det vill säga att ett mervärde gav upphov till ett flertal andra mervärden.

Kan du ge exempel på ett mervärde?
– Energi används i industrins processer – både själva produktionsprocessen och de processer som stödjer produktionen. Jag har framför allt ”grottat” ner mig i tryckluftsprocessen. Det är inte ovanligt att det pyser lite här och var i tryckluftssystemen. Att täta läckorna är ett sätt att energieffektivisera, men det leder också till förbättrad arbetsmiljö till följd av minskad bullernivå.

Finns det någon metod att beräkna det ekonomiska värdet av sidoeffekterna?
– Nej, det kan vara svårt att kvantifiera och mäta de här effekterna. Men mina resultat visar att det finns ett samband mellan energieffektivisering och mervärden. De företag jag har pratat med vet också att det finns sidoeffekter och noterar dessa.
– Mervärdena kan vara viktiga på andra vis, även om man inte kan sätta pengar på dem, som till exempel bättre och säkrare arbetsmiljö.
– Om man inte tar hänsyn till mervärden är risken stor att många energiinvesteringar inte framstår som lönsamma och inte blir genomförda – trots att det vore bra för både ekonomin och miljön. Därför är det viktigt att synliggöra mervärdena inför en investering.

Hur många och vilka typer av företag studerade du?
– Antalet företag har varierat mellan studierna. Främst har jag studerat stora och energiintensiva företag.

Maria Åslund

Fakta

Therese Nehlers avhandling har titeln ”Non-Energy Benefits of Industrial Energy Effiency – Roles and Potentials”.

Publicerad 28 augusti 2019

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.