Golvvärme | 18 jul 2023

Energieffektiv komfortgolvvärme sparar mycket energi

Energieffektiv komfortgolvvärme kan minska energianvändningen med upp till 65 procent, visar resultatet från ett projekt som SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond, har gjort.

Energieffektiv komfortgolvvärme sparar mycket energi
Uppmätt elanvändning utslaget per lägenhet har mycket stor spridning och varierar mellan 327 till 973 kWh/lägenhet beroende på komfortgolvvärmeinstallation och flerbostadshusprojekt. enligt SBUF. Foto: Tomas Arlemo

Mätdata på uppmätt komfortgolvvärmeanvändning från fyra bostadsrättsprojekt med totalt tio byggnader och 291 lägenheter har samlats in och analyserats under projektet. Uppmätt elanvändning utslaget per lägenhet har stor spridning och varierar mellan 327 till 973 kWh/lägenhet, beroende på typ av komfortgolvvärmeinstallation och flerbostadshusprojekt. Resultatet visar att en stor del av komfortgolvvärmeanvändningen i ett flerbostadshus härrör från ett fåtal höganvändande lägenhetsinnehavare.

En annan tydlig slutsats från mätresultaten är att projekt med lägst installerad effekt har lägst energianvändning och att det finns ett relativt tydligt samband mellan ökad installerad effekt och ökad uppmätt energianvändning. Resultatet tyder också på att en pedagogisk och lättanvänd termostat med tydlig presentation av bör-värde och är-värde minskar komfortgolvvärmeanvändningen . Genom analys av mätresultat och tekniska specifikationer på projektens komfortgolvvärmeinstallationer har ett förslag på definition av energieffektiv komfortgolvvärme tagits fram:

  • Ecodesign kompatibel termostat för rumsvärmare med lokalt gränssnitt för inställningar samt presentation av är-värde och bör-värdestemperatur.
  • Installerad golvvärmeeffekt bör inte vara högre än 60-70 W/m2 belagd yta, i bästa fall begränsas belagd yta till endast gångstråk samt ytor framför toalett och handfat.
  • Hårdvarukopplad maxtemperaturbegränsning av golvtemperaturen ställs på 25-26 °C.
  • Termostaten är inställd med förinställt tidsstyrningsläge och börvärde golvtemperatur 22 °C.
  • I våtrum som har ytor mot klimatskalsdelar installeras fungerande och korrekt injusterad rumsvärmare kopplad till byggnadens primära värmesystem som bidrar med erforderlig grundvärme.

Syftet med projektet har varit att ta fram ett större mätdataunderlag som åskådliggör energianvändning för konventionell respektive energieffektiv komfortgolvvärme i flerbostadshus. Tanken är att resultatet ska kunna ligga till grund för framtagandet av nya anvisningar från Sveby rörande beräkningsmetodik samt hantering av komfortgolvvärme vid projektering, produktion och uppföljning av nya energieffektiva byggnader.

 

 

 

Källa: SBUF

Publicerad 18 juli 2023

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.