ENEGIBERÄKNING | 22 sep 2015

Energiberäkningar ska bli mer realistiska

Skillnaden mellan beräknade och uppmätta värden kan vara stora. Nu försöker danska forskare åtgärda detta med en ny programvara som ska presentera en mer realistisk uppskattning av energianvändningen.

Den danska, nationella beräkningsmodellen för energianvändning i byggnader heter Be10. Men precis som andra beräkningsprogram ger den inte alltid ett resultat som överensstämmer med verkligheten.

bildIstockHusägare kan ha höga förväntningar på energianvändningen i sina nybyggda hus. Men de data som finns är i regel resultatet av energiberäkningar, vars syfte är att man ska kunna jämföra byggnader med varandra – inte se den verkliga energianvändningen. Foto: Istockphoto

– Det kom en husägare till mig, han var arg. Hans hus skulle enligt beräkningarna använda 50,7 kWh/kvm, år, men i verkligheten blev det 151,9 – 200 procent mer! Det blev en besvärlig situation, när man jämför fel saker. Det blir en svår diskussion att ta med en vanlig kille som äger ett hus, säger Steffen Petersen, Aarhus universitet.

Tankarna om hur klyftan mellan beräkning och verklighet skulle kunna överbryggas ledde fram till ett forskningsprojekt, som nu resulterat i programvaran ”Bereal”. Istället för ett värde presenteras ett antal tänkbara resultat, varav ett är rekommenderat att använda i till exempel budgetarbete. Programvaran är ännu inte införlivad i Be10, men forskarna hoppas få medel för att kunna föra ut Bereal på marknaden i ett framtida projekt.

Bland de faktorer som spelar in finns det faktum att Be10 förenklar verkligheten, att det inte går att veta hur vädret ska bli när just det aktuella huset står inflyttningsklart, att den färdiga konstruktionen kan skilja sig från det man matat in i energiberäkningsprogrammet och slutligen brukarbeteende.

– Vi har väderdata från 70-talet och framåt, och har kunnat se att det påverkar energiberäkningens resultat med minus 16 till plus 20 procent på värmebehovet, säger Steffen Peterson.

När huset väl är byggt kan Bereal användas för att jämföra beräknat och uppmätt resultat, och göra analyser som pekar på vilka orsakerna till skillnaden kan vara. Men för att det ska lyckas behövs mätdata.

– Det visade sig vara ett problem att få fram mätdata. Jag vill uppmana fastighetsägare att inte bara sätta upp mätare, utan även se till att data går att logga, säger Steffen Petersen.

Han samlade själv in mätdata från sju lågenergibyggnader för att testköra Bereal. Men när han gått igenom data visade det sig att ingen av de sju kunde leverera all den information som behövdes, och han fick nöja sig med att använda den byggnad som levererat mest. En slutsats blev att sekundära mätare är betydelsefulla, och att det är särskilt viktigt att ha sådana mätare installerade för ventilation, belysning och kyla.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 9 2015 sidan 54

Det visade sig vara ett problem att få fram mätdata. Jag vill uppmana fastighetsägare att inte bara sätta upp mätare, utan även se till att data går att logga

Publicerad 22 september 2015

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.