ENEGIBERÄKNING | 22 sep 2015

Energiberäkningar ska bli mer realistiska

Skillnaden mellan beräknade och uppmätta värden kan vara stora. Nu försöker danska forskare åtgärda detta med en ny programvara som ska presentera en mer realistisk uppskattning av energianvändningen.

Den danska, nationella beräkningsmodellen för energianvändning i byggnader heter Be10. Men precis som andra beräkningsprogram ger den inte alltid ett resultat som överensstämmer med verkligheten.

bildIstockHusägare kan ha höga förväntningar på energianvändningen i sina nybyggda hus. Men de data som finns är i regel resultatet av energiberäkningar, vars syfte är att man ska kunna jämföra byggnader med varandra – inte se den verkliga energianvändningen. Foto: Istockphoto

– Det kom en husägare till mig, han var arg. Hans hus skulle enligt beräkningarna använda 50,7 kWh/kvm, år, men i verkligheten blev det 151,9 – 200 procent mer! Det blev en besvärlig situation, när man jämför fel saker. Det blir en svår diskussion att ta med en vanlig kille som äger ett hus, säger Steffen Petersen, Aarhus universitet.

Tankarna om hur klyftan mellan beräkning och verklighet skulle kunna överbryggas ledde fram till ett forskningsprojekt, som nu resulterat i programvaran ”Bereal”. Istället för ett värde presenteras ett antal tänkbara resultat, varav ett är rekommenderat att använda i till exempel budgetarbete. Programvaran är ännu inte införlivad i Be10, men forskarna hoppas få medel för att kunna föra ut Bereal på marknaden i ett framtida projekt.

Bland de faktorer som spelar in finns det faktum att Be10 förenklar verkligheten, att det inte går att veta hur vädret ska bli när just det aktuella huset står inflyttningsklart, att den färdiga konstruktionen kan skilja sig från det man matat in i energiberäkningsprogrammet och slutligen brukarbeteende.

– Vi har väderdata från 70-talet och framåt, och har kunnat se att det påverkar energiberäkningens resultat med minus 16 till plus 20 procent på värmebehovet, säger Steffen Peterson.

När huset väl är byggt kan Bereal användas för att jämföra beräknat och uppmätt resultat, och göra analyser som pekar på vilka orsakerna till skillnaden kan vara. Men för att det ska lyckas behövs mätdata.

– Det visade sig vara ett problem att få fram mätdata. Jag vill uppmana fastighetsägare att inte bara sätta upp mätare, utan även se till att data går att logga, säger Steffen Petersen.

Han samlade själv in mätdata från sju lågenergibyggnader för att testköra Bereal. Men när han gått igenom data visade det sig att ingen av de sju kunde leverera all den information som behövdes, och han fick nöja sig med att använda den byggnad som levererat mest. En slutsats blev att sekundära mätare är betydelsefulla, och att det är särskilt viktigt att ha sådana mätare installerade för ventilation, belysning och kyla.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 9 2015 sidan 54

Det visade sig vara ett problem att få fram mätdata. Jag vill uppmana fastighetsägare att inte bara sätta upp mätare, utan även se till att data går att logga

Publicerad 22 september 2015

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.