Energianvändningen minskar i ny prognos

I den senaste kortsiktsprognosen från Energimyndigheten för energiförsörjningen i Sverige har den inhemska energianvändningen reviderats ned kraftigt, jämfört med prognosen från mars 2009. Framför allt är det energianvändningen inom industrin som minskar på grund av det rådande konjunkturläget.

Totalt har prognosen för energianvändningen 2009 och 2010 reviderats ned med mer än 20 TWh till att bli lägre än 2008 års siffra som var 388 TWh.

Elproduktionen kommer enligt prognosen att forsätta öka.  Fram till år 2011 förväntas bland annat vindkraften fördubbla sin produktion jämfört med år 2008 till 4,1 TWh. Den ökande produktionen av el och den minskade användningen till följd av konjukturläget väntas ge en forsatt ökad export av el under prognosåren.

Energimyndigheten avlämnar två kortsiktsprognoser årligen till regeringen. Läs mer på http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Energianvandningen-minskar-i-ny-prognos/

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 23 augusti 2009

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.