Energianvändningen i Locums fastigheter fortsätter nedåt

Både el – och värmeanvändningen har under år 2009 minskat i Stockholms läns landstings fastigheter. Samtidigt har Locum utrett lösningar på småskalig och förnybar energiproduktion. Det ska resultera i bland annat nya solfångaranläggningar och lokala vindkraftlösningar. El- och värmeanvändningen har gått ned med ytterligare 8 kWh/m², från 238 till 230 kWh/m².

– En anledning till det goda resultatet är att vi har fortsatt arbetet med förnyelse och optimering av tekniska installationer, som till exempel ventilationssystem och belysning. Vi samarbetar också med flera av våra hyresgäster för att ändra beteenden och verksamhetsanpassa el- och värmeanvändningen, säger Saija Thacker, Locums miljöchef.

En annan satsning är entreprenader för energieffektivisering, av EPC-modell, har gjorts på till exempel Danderyds sjukhus och Jakobsbergs sjukhus. För sistnämnda gav det en reducering av värmeanvändningen med 50 procent. EPC- entreprenader har startats på ytterligare tretton fastigheter, där värmeanvändningen beräknas minska med 15 procent och elanvändningen med 20 procent.

Satsningen på småskalig och förnybar energiproduktion fortsätter. Solfångaranläggningen på Södertälje sjukhus har visat sig vara mycket effektiv. Anläggningen har kopplats om för att även kunna värma varmvatten inom sjukhuset. Därför planeras nya solfångaranläggningar vid Bromma sjukhus, Dalens sjukhus och Rosenlunds sjukhus.

Under 2010 planeras dessutom olika typer av fastighetsnära vindkraftlösningar på våra byggnaders tak stå klara för test.

Ett samarbetsprojekt kallat SFVALA, för att skapa gemensamma lösningar för egen småskalig energiframställning har fortgått under året. Goda förutsättningar för samarbete har identifierats vid Huddinge sjukhusområde.

Publicerad 24 februari 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.